WWW.EMBERFIA.HU

jezus.jpg

Ahogyan Mózes felemelte a rézkígyót a pusztában, úgy lesz az

EMBERFIA

is felemelve, hogy aki hisz (Jézusban), annak örök élete legyen. Mert annyira szerette Isten a világot, hogy az Ő elsőszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem azért küldte Isten a Fiát ebbe a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözüljön a világ általa!

(János evangéliuma 3. rész 14-17 vers)

Júda.jpg

atyafi@freemail.hu

emberfia8888@gmail.com

Skype: atyafi-01

T: +36-30/22-303-77

"SZABAD-E EGY KERESZTÉNYNEK POLITIKAI ÁLLÁSFOGLALÁST TENNIE"

KRISZTUSI ÉS NEMZETI LÉT

SZENTÍRÁS

JÉZUS KRISZTUS

TANÍTÁSOK

PRÓFÉCIÁK

VALLÁSOK

KÖZÉLET

KULTÚRA

SZÖVÉTNEK

NEW AGE

HÍRDETÉSEK

ÉRDEKESSÉGEK

 

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel üdvözlünk honlapunkon!

Lapunkat azoknak ajánljuk elsősorban, akik szeretnének eligazodni a XXI. század szellemi irányzatainak zűrzavarában. Stabil kapaszkodókat, továbbgondolandó irányelveket szeretnénk adni az útkeresőknek. A szerzők nem tagjai sem bejegyzett vallásfelekezetnek, sem politikai pártnak. Egy baráti-testvéri közösséget alkotunk, mely az Eklézsia, azaz az Egyetemes Krisztusi Egyház részének tekinti magát. Szolgálatunk központi célja:

MAGYARORSZÁG LELKI-SZELLEMI ÉBREDÉSE ÉS PÉLDAADÓ NEMZET KIFORMÁLÁSA A VILÁG SZÁMÁRA JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL

Kiindulási alapnak a zsidó-keresztény

Ó ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁST

tekintjük. Módszertanunk lényege; a dolgok és jelenségek dogmáktól mentes, szabad vizsgálata Isten Igéjének fényében, a Szent Szellem (Szentlélek) vezetésével. Mivel azonban a kijelentések és tanítások a megszentelődés útján lévő, de még tökéletlen emberi személyiségünkön keresztül fogalmazódnak meg, nem tartjuk magunkat az Igazság tökéletes vagy kizárólagos forrásainak.

„Mindent megvizsgáljatok, ami jó azt tartsátok meg! Mindentől, ami gonosznak látszik, tartózkodjatok!”

(1.Thess.5:21-22)

 


FÓTI ATYAFIAK KRISZTUSI KÖZÖSSÉGE

 

 

FELHÍVÁS

Honlapunkon szeretnénk lehetőséget biztosítani a hozzánk eljuttatott, általunk jónak és aktuálisnak ítélt krisztusi tanítások, az igazságot alátámasztó tudományos munkák, közéletről szóló cikkek, kultúrával és művészetekkel kapcsolatos kritikák (hirdetések) megjelentetésének. Ezeket a szerző feltüntetésével, de szerkesztői megjegyzésekkel publikálnánk. Kérem, hogy az anyagot az

atyafi@freemail.hu

E-mail címre küldjétek, ha lehet csatolt Word-dokumentumként.

Telefonügyelet:

06-30/22-303-77


 

Barátaim!

Isten mindenkinek adott legalább egy - de inkább több - képességet, tehetséget, azaz talentumot!

Anyagit, lelkit, szellemit. Mindabból, amit Tőle kaptál, szolgálj Neki!

„Ha valamilyen más szolgálat adatott nekünk, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: A tanító az oktatásban, a buzdító a lelkesítésben; az adakozó szerénységgel, az elöljáró szorgalommal, a könyörülő pedig vidáman.”

(Róm.12:7)

Különleges kegyelmi lehetőség a módosabb emberek számára, Isten munkájának anyagi támogatása!

„E világ gazdagjait pedig figyelmeztesd, hogy ne legyenek büszkék, és reményüket ne a bizonytalan vagyonba helyezzék! Hanem az Istenbe, aki bőségesen megadott mindent a megélhetéshez. Tegyenek jót; legyenek gazdagok a jótettekben is! Szívesen és együttérzéssel adakozzanak! Így stabil alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerhetik az Igaz Életet.”

(1.Tim.6:17)

Számlaszámunk: