Európai Unio 

 

***

 

Népek és nyelvek egyesítési törekvése:

EURÓPA

 

Isten eredeti terve:

Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! (1.Móz.1:28)

(Ter.10:8) Khus nemzette Nimródot. Ez volt az első uralkodó a földön.

Más fordításban: "Elkezdett hatalmaskodni a földön." Először ő gyakorolt uralmat a földön tömegek felett.

Nagy vadász volt ő az Úr előtt. Innen a szólás: “Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród.”

(A közmondásból kiderül, hogy rendelkeztek ismerettel Istenről.)

Uralma először Bábelre, Erekre, Akkádra és Sineár földjének városaira terjedt ki.

(Babilon első ura volt, így az antikrisztus első előképe is.)

(Ter.10:32) Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tőlük származnak a népek a földön a vízözön után. Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai.

Más fordításban: "Egyféle beszéde volt", azaz még nyelvjárások vagy tájszólás jellegű különbségek sem voltak.

Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz: “Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla építőkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: “Rajta, építsünk várost és olyan tornyot, melynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!” Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: “Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. És ez csak kezdete a tevékenységüknek. Azután semmi sem akadályozza meg, hogy megvalósítsák, amit elgondolnak. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” Az Úr tehát szétszórta őket onnan az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek (keveredettség, zűrzavar), mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön.

A nemzetek létrejötte - nemzeti nyelvek adományozása által -, kulturális sajátosságaik kialakulása és területi elkülönülésük Isten akarata!!! A népek nemzetállami státuszigénye tehát Isten akaratából nyerte legitimitását!

Ettől eltérő utasítást máig sem adott! Ezért minden olyan egyesítési törekvés, amely a nemzeti kultúrák elsorvadásával és az önrendelkezés fokozatos felszámolásával jár, Istenellenes folyamat. Ez nem az egyesítés ellen szól, hanem, hogy az egyesítés a világ jelenlegi általános erkölcsi állapotát létrehozó szellemiségben történjék meg. Ez az út a próféták által előrejelzett TOTÁLIS KONTROLL-hoz vezet. Isten felajánl egy „keskenyebb” egyesítési utat a Szent Szellem által. Az az út a bűneink elhagyásán, Isten felé forduláson, Jézus Krisztus megismerésén és követésén, tiszta életen keresztül vezet egy mindenki számára előnyös és végérvényes egység felé!

 

***

 

Érdekességek:

 

Részlet Noé családfájából

Noé - Sém - Arpaksád - Selák - Héber - Péleg - Réu - Sérug - Nákhor -Tháré - Ábrahám

Arpaksád (Árpád) ősünk révén valószínű, hogy a magyarság is sémita eredetű nép, mint a Hébertől származó zsidóság. Lásd a sumér-magyar nyelveredet-azonosság bizonyítékait és a sumér-magyar mitológiát.

Arpachsád 35 éves korában Selákot nemzette. Selák születése után még 403 évig élt, és fiai meg leányai születtek. (Ter.11:12)

Héber élt és jelen volt Babilonváros és a torony építése idején. Az ő általa kapott új, nemzeti nyelvet róla nevezték el „héber nyelvének”, azaz héber nyelvnek.

Hébernek is született két fia: az egyiknek Péleg volt a neve, mivel az ő idejében váltak szét a föld népei. (Más ford: „az ő idejében osztották fel a földet”) (1.Móz.10:25)

 

***