Szabó A. Ferenc:

A mágus munkatársa voltam

(részletek a cikkből)

 

Nyolc hónapon keresztül voltam a “természetgyógyász” mellett. Ebből négy és fél hónapot intenzíven vele töltöttem. Lehet, hogy hallottatok róla, hiszen hetente szerepel a TV-ben, amelyen keresztül távgyógyít.(!?!)

Egy testvér néhány nappal ezelőtt bekapcsolta a tévét, amin éppen Gyurcsok műsora ment. Nézte pár percig, majd zsibbadni kezdett a keze. Ez a testvérem hitben jár, az Úrnak odaszántan él, sokat imádkozik és kéri Istenünk védelmét, mégis rossz hatással volt rá. Te pedig, aki esetleg nem imádkozol mindennap, nagy veszélyben vagy amikor kíváncsiságból végignézel egy ilyen műsort.

Az ige így szól: Félek, hogy amint a kígyó álnokul rászedte Évát, úgy a ti értelmeteket is megronthatja, és elfordíthatja a Krisztus iránt való őszinte odaadástól. Ha ugyanis valaki föllép, és más Jézust (Szabadítót) hirdet, mint akit mi hirdettünk, vagy ha más szellemben részesülnétek, mint amiben részesültetek, vagy más evangéliumban, mint amit elfogadtatok, szívesen vennétek. (2.Kor.11:3-4)

A negyven éves ateizmus ránk nyomta bélyegét, így mindenki ki van éhezve misztikus, szellemi élményekre, azokat valóban szívesen fogadjuk. Pedig valójában a Szentlélekre vagyunk kiéhezve. Például: elmész egy jóshoz, aki megmondja a múltadat, és azt is, hogy mi lesz a jövőd. Beszél olyan dolgokról, amikről te meghökkenve azt mondod: “Hát ezt meg honnan tudja?” Pedig ebben semmi döbbenetes nincs. A sátán pontosan ismeri a múltadat. Tőle tud a múltadból; titkolt és intim dolgokat a démon is, aki a jóson keresztül szól. De mivel elcsodálkozol, az érdeklődésedet felkeltette, azt hiszed, hogy amit a jövőről mond az is igaz, így aztán manipulálni tudja a jövődet.

Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngösöktől vagy jósoktól vár tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr. (5.Móz.18:10)

Nem az a kérdés, hogy léteznek-e túlvilági erők, hiszen ha fellapozzuk a Sámuel első könyvének 28. fejezetét, elolvashatjuk, hogy Saul az endori halottlátóval beszélget. Hanem az a kérdés, hogy az a “misztikus élmény”, amiben részed van egy beavatás során, vagy bármilyen New Age-es gyakorlat során - legyen az akár agykontroll vagy reiki - annak a szellemisége honnan való? A sátántól, vagy az Úrtól?

Gyurcsok József pár héttel azelőtt, hogy én eljöttem tőle, összehívott kb. húszunkat nagy titokzatosság közepette, és azt mondta, hogy ő a Bárány. Azt mondta, hogy ő Jézus Krisztus. (Urunk, Jézus Krisztus; bocsáss meg neki! Kérlek vezesd őt megtérésre!) Márk evangéliumából idézek egy részletet:

Akkor majd, ha valaki azt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy íme ott, ne higgyétek el! Mert hamis Krisztusok, és hamis próféták támadnak. Jeleket és csodákat művelnek azért, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok! Íme mindezt előre megmondtam nektek. (Mk.13:21-23)

Sokan vannak ebben a világban, akik magukról ezt állítják. S még többen, akik csak gondolják, de nem merik kimondani. Azok közül, akik természetgyógyászattal kezdenek foglalkozni, nagyon sokan vannak, akik magukat Jézus Krisztusnak gondolják.

A következő pont, amit szeretnék föltárni: “Magyarország királyával” állunk szemben. Ez Gyurcsok József. Koronával, jogarral, palásttal, gyűrűvel, karddal és érmével rendelkező “királyunk” van. Én voltam a beiktatási szertartáson a sámán, aki őt királlyá avatta. (Később ezt megbántam, letettem az Úr elé.) Ismerünk a történelemből néhány olyan személyt, aki által a sátán nagyon sok pusztítást végzett. Ugyanez a Gyurcsok József egy alkalommal, amikor vidéken voltunk gyógyító akción, néhány pohár bor után hihetetlen keménységgel beszélt arról, hogy amikor király lesz visszahoz majd törvényeket. Ha valaki lop, levágjuk a kezét stb... És ő ezt nagyon komolyan gondolja. Lehet, hogy kinevetjük most ezt a helyzetet, de én inkább azt mondom: imádkozzunk ezért az emberért. Érte is meghalt Krisztus, és hatalmat vett azon erők fölött, melyek őt megkötözik. Ezután kijelentette magáról - egyébként ezt Sai Baba is kijelenti - hogy ő az univerzumnak is az ura. De hát azok után, hogy kijelentette, hogy ő a Bárány, ez nem is csoda, hiszen tudjuk: Jézus Krisztus a mindenség Ura.

Szeretnék most a gyógyulásokról beszélni, és ehhez megint egy igét idézek. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. (Mt.10:8)

Ugyanazzal a súllyal küldi Jézus a tanítványait gyógyítani is, ördögöket űzni is. De egyetlen egy természetgyógyászról sem tudok, aki ördögöt is űzne!!! Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van. (Mk.3:23-24)

Vajon a természetgyógyászok miért nem űznek - miért nem tudnak űzni - ördögöt? És a reikisek!?! Hittem a reinkarnációban is. Pedig az ige világosan beszél ezzel kapcsolatban: Mindenki számára egy a belépés az életbe, s egy a távozás! (Bölcsesség7:6)

Vagy: El van határozva, hogy az ember egyszer haljon meg, és utána az ítélet következzék. (Zsid.9:27)

Az Ap.Csel.8. fejezetében a következőt olvashatjuk (és ez mindenkinek szól, aki például reiki beavatásra elment):

Így jutott el Fülöp Szamaria városába, és hirdette nekik Krisztust. Tömegesen és egyetértően figyeltek mindarra, amit Fülöp mondott, hallva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Mert a tisztátalan lelkek hangos kiáltással kimentek sokakból, akikben laktak, és sok inaszakadt és sánta meggyógyult. Nagy öröm támadt abban a városban. Volt azonban a városban egy Simon nevű férfi, aki azelőtt varázslással foglalkozott, és elámította Szamaria népét. (Csel.8:5-9)

A guruk is ezt csinálják:

Jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. (Mk.13:22)

Nézzük tovább: Nagyok és kicsik, mindenki egyaránt hallgatott rá, s azt mondták: Ez az Istennek ama nagy ereje! És követték őt, mert jó ideje ámította őket varázslataival. Amikor azonban hittek Fülöpnek, aki hirdette az örömhírt Isten országáról, a férfiak és az asszonyok megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevére. Sőt maga Simon is hitt, és megkeresztelkedése után Fülöphöz szegődött. (Csel.8:10-13)

Tehát Simon is hitt és megkeresztelkedett. Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel megadják a Szentlelket, pénzt kínált nekik, és azt mondta: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, megkapja a Szentlelket! Péter azonban így szólt hozzá: vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni! A szíved nem igaz Isten előtt, térj meg tehát ebből a gonoszságodból! (Csel.8:18-22)

Az első és második fokozatú reiki beavatáson még nem kell fizetni. (Három éve még így volt.) De a harmadik fokozat már komoly pénzekért megy. Aki pedig pénzért adja, bűnt követ el. Mert a Mt.10:8 Gyógyítsatok, űzzetek ki ördögöt stb. így folytatódik: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát ez vonatkozna a reiki beavatókra is, ha az Úr erejével szolgálnának. Biztos, hogy Isten nem adja az erejét az ige igazsága ellen. Ez a Sátán ereje, aki a fény angyala volt, mielőtt fellázadt. Ő azóta mindenben Istent próbálja utánozni. Az ige írja Simonról, hogy Péter megátkozta, mert pénzért akarta megszerezni a Szentlelket. Ez pedig vonatkozik mindenkire, aki bármelyik ilyen jellegű beavatásra elment és fizetett. De ott van az igében, hogy térjetek meg ebből a bűnötökből!

***

Most néhány szót szeretnék a Gyurcsoknál tapasztalható gyógyulásokról mondani. Testi gyógyulást a sátán is csinál annak érdekében, hogy még nagyobb megkötözöttséget támasszon az életedben, még ha nem is ott helyben tapasztalod ezt, hanem csak később. Az ő legfőbb célja, hogy a lelkedet ejtse csapdába. Ad némi testi gyógyulást azért, hogy a lelkedet megkötözze. Én akkor még nem olvastam a Szentírást, és semmit sem tudtam a kereszténységről. Az történt, hogy időnként ültünk fent a színpadon, és úgymond “küldtük az energiát”. (Itt ki kell, hogy térjek valamire. A Szentlélek nem energia, hanem személy. A Szentlélek nem manipulálható fényenergia, amit küldhetünk, ahova mi akarunk, hanem egy isteni személy, akit kérnünk kell. Semmi köze nincs a Szentléleknek az Usui “mester” által elindított reikihez. A Szentlélek egy isteni személy, egy barát, akit meg kell szólítani és kérni kell. Semmi köze nincs a reikis fényenergiához!) Tehát ültünk fent a színpadon, és egészen bizonyosan éreztem a szívemben, hogy nekem most a kétszáz vagy száz emberért, aki itt ül Gyurcsok előtt, imádkoznom kell. Akkor még nem tudtam, hogy ő rossz oldalon áll, csak éreztem, hogy valami nem stimmel. Amíg ő a testi gyógyulásért “küldte az energiát”, addig én imádkoztam, hogy a lelkük szabad maradjon. Erre indított a “Lélek zsengéje”. Többször fordult ez elő. Biztos, hogy az Úr indított, mert miközben ezek az emberek testileg gyógyultak, lelkileg megkötöződtek azokhoz az erőkhöz, amelyek Gyurcsokot irányítják. Gyurcsok világosan megmondta, hogy aki elmegy másik helyre gyógyulásért, annál visszaesés lesz. A gyógyítóinak egyebet is mondott, miszerint én már egy halott ember vagyok. Ugyanis azt mondta, hogy a hátam közepéből egy megkövesedett szál megy föl, és ha elhagyom őt, akkor ez eltörik és meghalok. Ezt mondta nekünk, ugyanakkor ő maga küldött el embereket magától. Volt, hogy egy-egy gyógyítót egész egyszerűen kirúgott. Valóban meghaltam a múltnak, de élek az Úrban. Úgy mentem oda az első napokban, hogy tele volt a szívem azzal: igen, megtaláltam életem mesterét és megvilágosodom. Volt egy eset, amikor egy néni elaludt mellette úgy, hogy nem tudott felébredni. Kivitték a levegőre, rázták, de öntudatlan állapotba került. Pedig akik Lélekben nyugszanak, mert az Úr Szent Szelleme betölti őket és fekszenek a földön, azok között nincs senki, aki ne lenne a tudatánál. Én sokszor “eldőltem”. Úgy hívják ezt, hogy Lélekben nyugvás. Csak azért nem kelsz föl, mert hihetetlenül boldog vagy és nincs értelme felkelni. Ezt a nénit viszont négyen vitték ki, és rázták a napon de nem tudott magához térni. Amikor végre fölkelt, nem emlékezett semmire. A négy és fél hónap alatt nem történt igazi gyógyulás. Nem állt föl senki a tolószékből, de még kisebbfajta gyógyulás sem történt. Már akkor is szánalommal néztem egy hatalmasra dagadt arcú nénit, aki nagyon sokszor eljött 1500 Ft/fél órára. Pedig Gyurcsok még olcsó is volt, mert van olyan természetgyógyász, aki 5000-6000 Ft-ért gyógyít. Szóval 1500 Ft-ért “nyomatta neki az energiáját”, azután odafordulva gyógyítóihoz azt mondta: “Nézd! Igaz, hogy lejjebb ment az arca? Igaz, hogy lejjebb ment?...Hú, tényleg lejjebb ment az arca”. A néni örült, és ment a tükörbe megnézni. A szemében szánalmas szomorúság volt. Látta, hogy semmit nem ment lejjebb az arca, mégis azt mondta: “Tényleg lejjebb ment az arcom, gyógyulok.” Hazugságokra kényszerítette az embereket, kihasználva nyomorult helyzetüket, és azt mondta, hogy ez a hit.

Ugyanez a helyzet az aura-látókkal. Én rengeteg aura-látóval voltam körülvéve egy időben, de százból maximum egy látott valamit, kilencvenkilenc pedig azt hazudta, hogy lát aurát. Önmagam becsapva, én is elkezdtem hazudni, hogy látok aurát. Próbálgattam, nézegettem, és egyszer csak elkezdett valami történni, de akkor már hússzor, harmincszor kellett először önmagam azután más előtt is hazudnom. Kellő mennyiségű hazugság után valóban láttam. Láttam zöld aurát. Csak hát azt mondja az Úr, hogy “én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” (Jn.14:6) Ez az út pedig a hazugságon keresztül vitt eredményre. Igen, láttam zöld aurát. Na nem mindig, de egyszer-kétszer megtörtént. És ennek az útja a hazugság útja volt. Megint csak nem az a kérdés, hogy vannak-e utak és szellemi gyümölcsök, hanem hogy honnan jönnek és milyenek. Az Úr azt mondta, hogy “senki nem juthat az Atyához, csak énáltalam.” (Jn.14:6) És azt is mondta, hogy nagyon keskeny az az út, amin hozzá lehet menni. A többi pedig nagyon széles, és könnyen el lehet tévedni. Az mind a halálba visz, ez pedig az életre. A döntés a Tiéd!

Az előbb idéztem a Második Törvénykönyv 18. fejezetének 10-12. versét, ahol arról beszél világosan az Úr, hogy sem halottidézés, se semmi ilyesmi nem kedves, sőt, utálatos az Úr előtt. Két hölgyről is tudok Gyurcsok József környezetében, akik halottak szellemeivel beszélgettek, és ő ennek alapján tájékozódott sok kérdésben. A fent említett jós pedig az ő köreihez tartozott, akivel én is találkoztam. Számmisztikus is volt a közelében.

Röviden visszatérek még a királlyá koronázására. Ez alkalommal nem a rezidenciájában voltunk, hanem afölött néhány lépcsővel. Ott volt a házikó, amit ő trónteremnek rendezett be. A koronázásra maga cipelte fel vállán a trónját. Amikor letette leesett a fatrónnak a támlája vagy az ülőkéje (már nem emlékszem rá pontosan). “Igazsággal erősíttetik meg a királyi szék.” A lényeg az, hogy leesett a támla, mire olyan istenkáromlást hallatott Gyurcsok, amilyet ritkán hallani. Szóval cifra volt, és benne volt minden. Nem tudom, hogy a Bárány káromolja-e az ő drága mennyei Atyját!?!

Még valamit. Egy fiú, aki azután megtért az Úrhoz - a nevét nem mondom, csak annyit, hogy valóságos esetről beszélek - ez a fiú a harmadik emeletről kiugrott, és majdnem meghalt. Miközben átugrott a csukott ablakon, Gyurcsok József képe volt előtte és szellemi lények üldözték. El volt borulva az elméje, és Gyurcsok József arcát látta maga előtt, mikor kiugrott az ablakon. Előtte hozzá járt kezelésre...

Mikor lementem Kaposvárra a színházba, mert az előző évadot ott töltöttem, találkoztam valakivel, aki ugyanabban az időben szintén Gyurcsok Józsefhez járt. Ő mondta el nekem, hogy a Krisna-falu avatásának meghívott vendége Gyurcsok József volt.

Mielőtt valaki megbotránkozna: én mindennap imádkozom Gyurcsok Józsefért, az ő megtéréséért. Krisztus az ő bűneiért is szenvedett, helyette is meghalt, szereti őt, és minden tévelygőt. De mindenkinek szabad akarata van Jézus mellett dönteni vagy a kárhozatra jutni!!! Aki igent mond Jézusra, mint élete Urára és Megváltójára, annak az életébe mindenek fölött való hatalommal árad be Jézus Krisztus ereje, szabadítása, öröme és békéje.

***

Tanúságot tettem az Igazságról. Annak szólt ez a tanúságtétel, aki gyanútlanul bekapcsolja a tévét, kíváncsian és élvezettel nézi Gyurcsok Józsefet. Ha odavitted a gyermekedet, vagy jártál nála, akkor kérj az Úrtól szabadulást. Ha reiki beavatáson vettél részt, akkor kérj az Úrtól imát testvéreken keresztül, hogy törjék meg. Egy utolsó igét szeretnék idézni:

De még ha mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit mi hirdettünk nektek, átkozott legyen. Ahogy azelőtt is mondtuk, most megismételjük: ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, mint amit átvettetek, átkozott legyen. (Gal.1:8-9)

Imádkozzunk ezekért az emberekért, hogy megtérjenek. Az egyetlen és keskeny útra.

Ámen.

 

***