next up previous index

Bevezetés

Az elmúlt évtized során a szellemi-spirituális érdeklõdés új hullámát figyelhetjük meg hazánkban is. A megelõzõ korszak állami ideológia szintjére emelt ateizmusa  után, a rendszerváltást követõen sokan a hagyományos kereszténység megerõsödését várták, hiszen kiirthatatlan az örök emberi vágy a természetfeletti után. A rendszerváltás idején érezhetõ volt a növekedõ érdeklõdés a különbözõ vallások iránt. Milyen irányba mozdult azóta az útkeresõk  nagy tömegének érdeklõdése? A korrekt válaszadás komoly kutatómunkát igényelne, azonban tudományos igényû felmérések nélkül is megállapíthatjuk, hogy egy új (?) szellemiség, a "New Age"  növekvõ térnyerésével kell számolnunk. A vasfüggöny leomlása után hazánkat is elérte a nyugati világot már korábban elárasztó ezoterikus  hullám. Ennek elsõ megközelítésben csak lazán összefüggõ elemei igen nagy arányban vannak jelen a könyvpiacon és a filmiparban. Mozgalmak, pszichológiai irányzatok, új vallások születnek, amelyek egy új korszak  elõhírnökeiként határozzák meg magukat. A kulcsszavak mindannyiunk számára ismertek: földönkívüliek,  lélekvándorlás,  "tudatalattid mindenre képes hatalma",  bioenergia  és "fényadók",  parafenomének,  inga,  varázsvesszõ,  tûzönjárás,  horoszkóp,  számmisztika,  spiritizmus,  boszorkányság,  jósok  és mágusok  különféle formái.

A New Age szellemiségének filozófiai alapja monista rendszer,  a "minden egy"  elvén alapul: ember-kozmosz-isten egy voltát vallja. Valláspótló szerepében elsõsorban a nagy keleti vallásokra  alapozó szinkretizmus  jellemzi. Célja egyfajta "kitágult kozmikus tudatú"   embertípus kialakulása.

Hogyan viszonyul egymáshoz a hagyományos zsidó-keresztény világszemlélet valamint a New Age szellemisége? A továbbiakban ezt a kérdést a Szentírásból, a kérdéssel kapcsolatba hozható helyek alapján vizsgálom. Alaptételem a következõ: a zsidó-keresztény hit és a ma New Age néven összefoglalt szellemi irányzatok évezredek óta egymás mellett létezõ, egymással össze nem egyeztethetõ világszemléletek, amelyek kölcsönösen kizárják egymást.

Bevezetésképpen talán nem érdektelen kitérni arra, hogy tulajdonképpen mihez képest határozza meg önmagát Új Korszakként  a New Age  irányzata. Asztrológiai  értelmezés szerint ugyanis Földünk az 1960-as, -70-es években a Halak  jegyének mintegy 2000 éves korszaka után (amely Krisztus születése körül vette kezdetét) most új korszakba, a Vízöntõ  jegyébe lépett. A Hal õskeresztény szimbólum. Görög mozaikszóként értelmezve jelentése: Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. A New Age asztrológusai szerint tehát a Vízöntõ korával új, a kereszténység utáni korszak köszöntött ránk.

Következő: 1. rész
Előző: Bibliai helyek a New
Fel: Bibliai helyek a New
© by Dr. Sörédi Pál