next up previous index

4. rész

Nem feledkezhetünk meg az üzleti szempontokról  sem. Jól ismert jelenség, hogy a mágusok  praktikái a kívülállókkal szemben féltve õrzött titkok. A beavatás  azonban nem elérhetetlen, gyakran pusztán pénz,  (igaz nem kevés) kérdése. Ma is gyakran találkozunk "intenzív megvilágosodást" kínáló (transzcendentális meditáció,  reiki,  dianetika,  agykontroll,  tûzönjárás)  kurzusok hirdetéseivel és "jutányos" árajánlataival. A módszer tehát megvásárolható. Ugyanezt gondolta az apostolok lelki hatalmáról a kereszténységgel frissen megismerkedett Simon   is, aki Szamaria városában mindenki által elismert varázsló  volt. Fülöp diakónus  igehirdetése nyomán maga is megkeresztelkedett, majd Péter  és János apostolok  odaérkezte után csodálattal szemlélte, hogy azok kézrátétele nyomán a hívõkre leszáll a Szentlélek.

Amint pedig Simon látta, hogy az apostolok kézrátételére leszáll a Szentlélek, pénzt ajánlott föl nekik e szavakkal:

-- Adjatok nekem is olyan hatalmat, hogy akire csak ráteszem a kezemet, elnyerje a Szentlelket.

Péter azonban rászólt:

-- Vesszen el a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy az Isten adományát pénzen meg lehet vásárolni. Semmi közöd vagy jogod sincs ehhez a dologhoz, mert szíved nem tiszta Isten elõtt. Térj meg tehát gonoszságodból, kérd Istent, hogy bocsássa meg szívednek ezt a gondolatát. Látom ugyanis, hogy elöntött a keserû epe és rabul ejtett a gonoszság köteléke.

-- Könyörögjetek értem az Úrhoz, - kérte ekkor Simon - hogy semmi se érjen abból, amirõl beszéltetek.

ApCsel 8,18-24 

Következő: 5. rész
Előző: 3. rész
Fel: Bibliai helyek a New
© by Dr. Sörédi Pál