next up previous index

Befejezés

A mi korunk sem más, mint az apostolé, ma is hangzatos filozófiákat vagy látványos csodákat  követelnek az emberek:

A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Õ a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje, és Isten bölcsessége.

1Kor 1,22-24 

Az apostolnak elég volt ez a bölcsesség. Hívõ életét és reménységét így összegzi:

Érte mindent elvetettem, sõt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény  útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem õt és feltámadásának  erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból való feltámadásra is.

Fil 3,8-11 

Szent Pálnak  elég volt Jézus Krisztus. Vajon nekünk is elég?

Következő: Tárgymutató
Előző: 5. rész
Fel: Bibliai helyek a New
© by Dr. Sörédi Pál