next up previous index

Irodalomjegyzék

1
Kis Zsolozsma

2
A Biblia (Szent István Társulat, Budapest, 1973., Ez a bibliai idézetek forrása. Az ettõl való eltéréseket jelzem)

3
Hamvas Béla (ford.): Tabula Smaragdina (Életünk Könyvek, Szombathely, 1994.)

4
Carl Gustav Jung: Az alkímiai konjunkció (Kötet Kiadó, Nyíregyháza, 1994.)

5
A Biblia (Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1995.)

6
Raymond A. Moody: Kedves kísértetek (I.P.C. könyvek, 1995.)

7
Szent Biblia (fordította Károli Gáspár)

8
Újszövetségi Szentírás (fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Róma, 1972.)

Következő: Címlap
Előző: Tárgymutató
Fel: Bibliai helyek a New
© by Dr. Sörédi Pál