B.S. látomása

(1996)

 

“A Golgota-hegyen álltam, körülöttem emberek. Néztük az Urat a kereszten. Egyszercsak az emberek levették a szemüket az Úrról, mert kis csoportokra bomolva beszélgetni kezdtek a keresztről és az Úrról. Nem vették észre, hogy amíg beszélnek lassan kőépületek emelkedtek a csoportok köré és bezárták őket. Az épületek a különböző korokban épült, különböző stílusú templomokká lettek, tetejükön a vallásfelekezetek szimbólumaival. A legmegdöbbentőbb azonban a sor végén található modern, üvegfalú épület volt. Igen sokan tartózkodtak benne, és nagyon örültek, hogy ők szabadok. Mivel olyan tiszták voltak az üvegfalak, nem vették észre, hogy ők is ugyanolyan rabok mint a többi házba bezárt ember. Néhényan azonban élvezni akarták a szabadságot, s ahogy önfeledten futkároztak, nekiszaladtak az üvegfalaknak. Nagyon összetörték magukat, igen elcsodálkoztak és keresni kezdték a baj okát.”

 

Rick Joyner próféta és Derek Prince hasonló látásai és tanításai 1999-ben kerültek a kezembe, melyekből megerősítést kaptam arra, hogy sem a történelmi, sem a pünkösdi és karizmatikus egyházak nem azonosak a majdan elragadott eklézsiával (kihívottakkal), hanem az Úr előtt ez mind Babilonnak számít. Még csak ezután hozza ki ezekből a közösségekből az Úr az Ő népét, akik csak Őt imádják “szellemben és igazságban”.

“És hallottam egy másik szózatot a mennyből, amely ezt mondta: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból !!!” (Jel.18:4)

Az Úr ki akar hívni mind Egyiptomból (a világ és a bűn), mind Babilonból (vallások és vallásos szellemek eltévelyítése). A győztes, elragadott Krisztusi emberek így válnak Eklézsiává. (Kihívottakká.)

 

***

 

Ajánlott irodalom:

Derek Prince: Az egyház építése - Zűrzavar a Gyülekezetben - Védelem a hitetéstől.

Rick Joyner: Háború és dicsőség - Látomás az aratásról - Krisztus ítélőszéke előtt - Az elhívás

 

***