Próféciák

 

Rick Joyner: Kempis Tamás, Énok és a Nagy Nyomorúság

Rick Joyner: Háború és dicsőség - Aratás

AZ EGYHÁZ   

***

 

 Mert addig semmit sem cselekszik az én Istenem, az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. (Ámos.3:7)

***

Prófétai szózatként árasztom ki tanításom, hadd hallják, akikre hagyom: a késői nemzedékek. (Sir.24:33)

***

Ha valaki próféta köztetek, általában látomásban jelenek meg neki vagy álmában szólok hozzá. (Szám.12:6)

***

Annak a prófétának, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni a nevemben, aminek hirdetésével nem bíztam meg, vagy aki más istenek nevében beszél, az ilyen prófétának meg kell halnia! (M.Törv.18:20)

***

Ne bántsátok fölkentemet, prófétáimat ne zaklassátok! (1.Krón.16:22)

***

Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és akkor életben maradtok. Higgyetek prófétáinak és boldogultok! (2.Krón.20:20)

***

Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz. (2.Krón.24:19)

***

De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult. (2.Krón.36:16)

***

Szent próféta vezetésével sikerre vezette vállalkozásaikat. (Bölcs.11:1)

***

Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. (Jer.1:5)

***

Egy próféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból; egy próféta legeltette. (Oz.12:14)

***

Mindent megismertem, ami látható s ami rejtve volt; mert a mindeneket művészien alakító Bölcsesség megtanított rá. Benne ugyanis lélek van, amely értelmes, szent, a maga nemében egyetlen, sokrétű, finom, könnyed, mozgékony, átható, tiszta, világos, sérthetetlen, a jót kedveli, éles, akadályt nem ismer, jótékony, emberbarát, állhatatos, szilárd, bátor, mindenható, mindent lát és áthatja a szellemet, a gondolkodó, a tiszta és a legfinomabb lényeket. Mert a Bölcsesség dinamikusabb, mint bármi, ami mozog, tisztaságánál fogva mindenen áthatol. Hiszen Isten erejének lehelete és a Mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása; ezért nem érheti soha semmi folt. Az örök világosság kisugárzása, az Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. Bár csak egy, de mindent megtehet, s jóllehet magában marad, megújítja a mindenséget. Nemzedékről nemzedékre betér a szent lelkekbe, így formálja meg Isten barátait és a prófétákat. (Bölcs.7:21)

***

Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. (Mal.3:23)

***

Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. (Mt.10:41)

***

Jézus erre megjegyezte: “A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete.” Hitetlenségük miatt nem is tett több csodát ott. (Mt.13:57)

***

Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! A prófétáknak sírboltot építtettek, az igazak síremlékeit feldíszítitek, s azt mondjátok: Ha atyáink idejében éltünk volna, mi nem lettünk volna részesek a próféták vérének kiontásában. Ezzel magatok is megvalljátok, hogy a próféták gyilkosainak vagytok a fiai. (Mt.23:29)

***

Ezután Pál rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek, megkapták a nyelvek adományát és prófétáltak. (Ap.Csel.19:6)

***

Szeretném ha megértenétek, hogy az asszony feje a férfi, a férfi feje a Krisztus, a Krisztus feje pedig az Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz fejére. S minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére. Ez pont olyan, mintha kopaszra nyírták volna. Ha pedig az asszony nem akarja a fejét befedni, vágassa le a haját! De ha megszégyenítő az asszonyra, hogy kopaszra nyiratkozzék, fedje be a fejét. A férfi nem köteles a fejét befedni, mert Isten képmása és dicsősége. Az asszony viszont a férfi dísze. Nem a férfi lett ugyanis az asszonyból, hanem az asszony a férfiből. S nem a férfit teremtette az Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. Ezért viselje az asszony annak jelét, hogy hatalom (tekintély) alatt áll, az angyalok miatt! (1.Kor.11:3)

***

Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. (1.Kor.12:10)

***

Törekedjetek a szeretetre, de igyekezzetek a szellemi adományokat is elnyerni, különösen azt, hogy prófétálhassatok! (1.Kor.14:1)

***

Az apostolokra és a prófétákra alapozott épület vagytok, s az alapkő maga Jézus Krisztus. (Ef.2:20)

***

Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak! (Jak.5:10)

***

Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai szavakat, és meg is tartja, ami bennük meg van írva, mert az idő közel van. (Jel.1:3)

 

 

***