VÍZ ÉS VÉR

“Az Én vérem (Jézusé) az újszövetségnek vére, mely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatára!”

Kegyelem, irgalmasság és békesség néktek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól!

ÁMEN

 

Imádkozzunk!

Dicsőséges Urunk, kérünk, úgy szólj hozzánk ezen az estén is, hogy minden szavadat megértsük és Szentlelked erejével meg is, cselekedhessük. Könyörülj meg rajtunk Jézus, hogy végre letegyük a vásári, hamis torztükröt és belenézhessünk az igazság tiszta tükrébe, amit Te tartasz elénk. Add, hogy végre megláthassuk magunkat, úgy ahogyan Te látsz minket. Erősítsd meg a hitünket, hogy hozzád mehessünk segítségért, hogy te megszabadíthass minket is Víz és Vér által. Jöjj és cselekedj velünk!

ÁMEN

 

Ma esti szövétnekünk így hangzik:

“Ő az, aki Víz és Vér által jött; Jézus Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a Vízzel és a Vérrel! És a Lélek az, amely bizonyságot tesz; mert a Lélek az Igazság. Tehát hárman tanúskodnak (a mennyben): az Atya, az Ige (a Fiú), és a Szentlélek; és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a Víz és a Vér; és ez a három is egy.” (1.Ján.5:6)

Tudjátok mi volt az első örömöm, amikor ezt az igét elém adta az Úr? Az hogy Jézus eljött! Mit gondoltok mi lett, volna, és mi lenne velünk, ha Jézus nem jött volna? Ha nem jöhetne naponta többször is?! Az lenne a nevünk: élsz, de halott vagy. De Jézus jön! Több mint 2000 éve folyamatosan jön és soha nem késik el. Időben érkezik. Jön, mert azt akarja, hogy életünk legyen. Jön, mert azt akarja, hogy szabadok legyünk. Senki sem adhat szabadságot, senki sem adhat életet, csak Jézus. Azért mert Ő a Krisztus, azaz; Istentől felkent Király! Érted már testvérem, hogy ki jön ma hozzád? Ki neked Jézus? Ő a Te Jézusod (Jésuah=Szabadító), Szabadítód, és Krisztusod, Felkent Királyod (Christos=Messijah=Jahve Felkentje)? Ő az, akit imádsz és engedelmeskedsz minden parancsának? Vagy csak egy mesebeli hercegnek, egy hatalmas bölcselkedőnek, kedves tanítónak és csodadoktornak ismered, akiről olyan jó hallgatni a mesét; csak kár, hogy szomorú a történet vége? Ha még nem Felkent Szabadító Király-ként ismered Őt, itt az ideje, hogy új felismerésre térj! Egyszer - kivétel nélkül - minden térd meghajlik előtte! Mindegy hogy ki vagy, milyen családból származol. Lehetsz akár egyházi méltóság vagy pogányok vezetője, szegény vagy gazdag, aggastyán vagy csecsemő. Egyszer mindnyájan szemtől-szembe fogunk állni vele! Az egyik a jobb keze felől a másik a bal keze felől. Akkor a jobb keze felől állóknak az Üdvözítő, a bal keze felől állóknak az ítéletet hirdető Igaz Bíró lesz. Mert az is Ő.

Szeretném ha tudnád, Isten senkinek nem rendelte el az eleve elkárhozást, azért küldte Szent Fiát, hogy mindnyájunknak életünk legyen, Víz és Vér által! Jézus itt van a szíved ajtaja előtt és kopogtat. Hozzád jött ma este Víz és Vér által! Az első örömöm az volt, hogy Jézus jött! A második az, ahogyan jött, víz és vér által. Nemcsak vízzel, hanem vízzel és vérrel. Ez a tiszta víz az ige. Ez a hit alapja, ami hallásból van. Halld meg, hogy hited által alkalmas lehess a megtisztulásra. Mert Jézus vérrel is jött, a megtisztítás vérével. Ha hiszed és akarod, még ma este megmos Jézus az Ő szent vérével. Erről tesz neked bizonyságot a Szentlélek, mert a Lélek (Spiritus=Szellem) az Igazság. Érzitek ezt a különös atmoszférát, ami körül vesz bennünket? Jézus van itt köztünk az Ő Szelleme által és “Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből”. Ez az a víz, ami nyugalmat ad, ami után soha meg nem szomjazol. És ez az a vér, ami megvéd a gonosztól. Ahol Krisztusi Víz és Vér van, onnan menekül a gonosz. Azt mondja a Szentírás: “Mikor a tisztátalan lélek (démon) kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár” (Luk.11:24) Egy percig se maradjatok mennyei víz nélkül, nehogy lelki szomjúságotokban a gonosz világ által felkinált fizikai (alkohol) és szellemi (okkult dolgok) italokkal töltsétek be szomjúságotokat, és így a gonosz elfoglalja a szíveiteket. Jézus mondta a Szamáriai asszonynak: “Ha tudnád, hogy ki van itt, te kértél volna tőle élő vizet és soha meg nem, szomjaznál”. Mit mondott erre az asszony? “Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzak” Te mit mondasz, testvérem? Jézustól kérsz élő vizet, vagy merítesz Jákob kútjából? (Jákób jelentése: csaló) Vigyázz, mert állandó, csillapíthatatlan szomjúság fog gyötörni, ha nem Jézus vizét iszod.

Értitek Jézus első csodáját, amit a kánai menyegzőn tett? “Töltsétek meg a vödröket vízzel” mondta a szolgáknak. Ők megtöltötték a víz pedig borrá, jó borrá, Istentől való borrá változott, mert Jézus, a Teremtő Isten mondta, hogy legyen. Ha Ő azt mondja, legyen, akkor meglesz! Te milyen edény vagy testvérem? Mi van benned? Üresítsd ki magad, hogy Jézus betölthessen élő vízzel, amely megtisztított vérré fog változni benned! Minderről a Szentlélek tesz ma is bizonyságot. Jézus az utolsó vacsorán felemelve a poharat azt mondta a tanítványoknak: “Ez az én vérem.” Ha majd megtelsz élő vízzel, az igével, akkor csoda fog történni, mert a víz borrá fog változni Benned. Örömmé, életté, szeretetté. Bemerítő János csak vízzel keresztelt, a bűnbánat keresztségével. Te meg vagy keresztelve a bűnbánat keresztségével? Megláttad már, és meggyűlölted a bűnödet? Mert csak akkor lesz üres az edényed, csak akkor tölthet fel Jézus élő vízzel, ha előbb kiüríted a szennyet! Ez a keresztség az első! Addig, amíg tele vagy mindenféle mocsokkal, te is csak víz nélkül való helyeken jársz, keresve a nyugalmat, de nem találod. Keresztelő János vízzel, a szívből jövő bűnbánat vízével keresztelt. “Mérges kígyóknak fajzatai, miért jöttetek ide?” (Mt.3:7) - kérdezte a képmutató vallásos emberektől, akik a kíváncsiskodó érdeklődés és a látványosság miatt keresték meg, szívbéli bűnbánat nélkül. Ezért senkit sem keresztelt meg, aki nem tett vallást a bűneiről. Tudod, hogy téged miért hozott ide az Isten, felállítva a TV elől, otthagyatva a kedvenc sorozatodat? Azért, hogy igéjének élő vízében megmártson, és az eljusson egészen a szívedig. Hogy megítélhessd te magad a bűn tekintetében; hogy legyen bátorságod kimondani: Vétkeztem ellened Uram! Moss meg engem! Mersz vallást tenni bűneidről? Egyszer azt mondta valaki: Olyan szépen tetszett beszélni, olyan jó volt az ige, én aztán tudom, mert minden evangélizációra elmegyek, ahová csak tudok. Ugye te nem futkosol ide-oda, hogy szép igehirdetésekbe gyönyörködj? Mert aki így keresi az igét, az nem találja meg, annak semmi sem jut el a szívéig, tele van ugyan az edénye, még sincs benne semmi! “Istennek beszéde élő és hatékony; és élesebb minden kétélű fegyvernél, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit.” (Zsid.4:12) Ha majd beléd hat az élő ige, ez a kétélű fegyver, ez a kétélű lelki-szellemi sebészszike, akkor megismered önmagad, hogy mi lakik benned.

De együtt van Nála az ítélet és a bocsánat. Isten beszél, ítél és megbocsát Jézuson keresztül. Csodálatos lehetett, amikor maga Jézus hirdetett igét, azt mondták róla: “Soha senki nem szólt így, mint ez az ember!” (Jn.7:46) Milyen lehetett a Hegyi Beszéd? Emberek ezrei hallgatták étlen-szomjan észre sem vévén az idő múlását. Mégsem éheztek és szomjaztak amíg hallgatták. Lelkük betelt mennyei kenyérrel és élő vízzel. Csak miután elhallgatott, akkor kezdtek megéhezni.

Ugye ismeritek a tékozló fiú példázatát. Ítélet a disznók között és bocsánat az atyai házban. Sokan tudjuk, hogy mit jelent az embernek a gyermeke. Ha elvész, utána megy és megkeresi, ha megtér, elé megy és magához öleli. De ha ilyen bocsánatra képes az ember, akkor mire képes az Isten. Jézus eléd jött vízzel és vérrel! Azért vérrel mert a bűn zsoldja a halál, tehád a bűnöd váltságdíját jelképezi a vér. Jézus vére a helyettes áldozat. Az első helyettesítő véres áldozatot az Isten mutatta be az ember bűne miatt, amikor állatot ölt, hogy felöltöztesse az embert. Az utolsót is az Isten mutatta be, amikor Fiát áldozta fel, szintén az ember bűne miatt. Akarsz e megtisztulni, bocsánatot nyerni víz és vér által? Akkor készítsd fel a szívedet és tárd felé a kezedet: “Ime az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit” Meg sem kellett szólalnia, máris mindenki mindent tudott önmagáról. Csak megállt, és egész lénye, szentsége, alázata, szeretete önvizsgálatra és önmagunkról való tisztánlátásra kényszerített. Ma is itt van és feléd nyújtja a kezét! Ne keress bűnbakot, itt van neked Jézus, akire rárakhatod minden terhedet, az Ő véréért meg fog bocsátani az Atya. Tudjátok mit jelent az, hogy bűnbak? Az ószövetség idején ha valaki bűnt követett el annak áldozattal kellett Istent kiengesztelnie. Minden bűnnek más volt az ára, volt olyan bűn, amelyet megbocsátott az Atya egy galamb véréért. Aztán olyan is volt, amelyikért egy kecskebakot kellett feláldozni. Ez a bak a bűnnek volt az ára, tehát bűnbak volt. Az én bűnöm áldozati báránya Jézus. Még egyszer mondom, ne keress senki másban hibát, ne keress magadnak bűnbakot! Ne magyarázkodj, ne hivatkozz a körülményekre, ne okolj másokat! Jézust nem a körülmények érdeklik, hanem a beismerő vallomásod. Azért nem kell meghalnod, azért bocsát meg neked is az Atya, mert Jézus minden büntetést elviselt helyetted, miattad és érted! Minden bűnödre elegendő az Isten ártatlan Bárányának kiontott vére. De nem csak a tiédet, hanem a világ minden bűnét magára vette. Nem a mennyben, itt a földön, mert a vér - a bűneltörlő vér - csak itt a földön tisztít meg, a mennybe már csak a tiszták mehetnek. Az Istenre kérlek, el ne mulaszd itt a földön akár már ma! Lehet hogy holnap már az Úr előtt kell állnod! Ne állj elé tisztátalanul. Lehet hogy hozzád már nem jön többé. El ne szalaszd az alkalmat!

Mit válaszolsz, testvérem? Hiszed, akarod? Ne az én prédikációmnak higgy, hanem a Szentléleknek, aki miközben ezeket a sorokat olvasod, bizonyságot tesz a Te lelkedben arról, hogy e beszédek igazak. “A Lélek az, aki bizonyságot tesz” A Szentlélek mindig a bűnről és a kegyelemről beszél. Ember ezt neked nem bizonyíthatja. Beszélhet szépen, kedvesen, megrázóan, de csak a Szentlélek bizonyíthat. Ha nincs ott a Lélek, akkor nem ér semmit a szép beszéd, az ígérgetés, a fenyegetés; annyi mintha nem is mondtuk volna. “A lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a Lélek az Igazság”

Sok évvel ezelőtt az egyik gyülekezetben nem volt jelen a mennyből jövő bizonyság. A gyülekezet tagjai rendszeresen jártak a templomba, szorgalmasan adakoztak, építettek, szépítettek, fejlesztettek és dicsekedtek. Úgy ahogyan az szokás manapság az egyházban és a világban. A megválasztott pásztorok egymás kezébe adták a kilincset. Nem volt maradásuk, tovább kellett állniuk. Ébredések, megtérések nem voltak. A közösség tagjai azt állították magukról, hogy minden rendben van. Világgá kiáltotta az újság, a televízió, hogy van egy gyülekezet, amely példásan működik. Ebből csak annyi volt igaz, hogy működik; a többi csak vágyálom maradt, mert nem volt ott a Lélek. Jónevű államférfiak, egyházi és világi vezetők jöttek és ámuldoztak, gratuláltak, jókat kívántak a szép és új templomhoz. Jött a püspök, megáldotta, felszentelte, mert azt hitte, hogy Istent bezárhatja egy kőépületbe. Új lelkészt menekítettek át az őshazából; ő lesz az igazi, majd ő meggyújtja a lámpást, az igazság útján fogja bevezetni a nyájat az örök életbe. Érces hangja zengett vasárnapról-vasárnapra, hirdetve az emberi bizonyságot a szép, új templomban. Nem történt semmi, mert sem a Tanításban, sem az Úrvacsorai Szent Közösségben nem volt Élő Víz, nem volt Megváltó Vér, nem volt Szentlélek Tanúság!!! Mert aki ezt elhozhatta volna, az ki volt zárva a szívekből. Ott, ahol ember akarja megmutatni az utat, ahol ember hírdeti az emberi hagyományok áligazságát, ott nincs Lélek! Ahol pedig nincs megelevenítő Lélek (Szellem), ott csak halottak vannak. Nem emberek, inkább csak árnyak.

Mennyivel másabb, ha Jézus Szent Lelke - aki az ÚT az IGAZSÁG és az ÉLET - tesz bizonyságot. Ott van ébredés, megtérés és élet, mert ott Jézusról a Lélek tesz bizonyságot a VÍZTŐL ÉS SZENTLÉLEKTŐL ÚJJÁSZÜLETETT, ISTENTŐL (és nem egymástól) FELKENT SZOLGÁLÓK ÁLTAL !!! Aki azonban nem fogadta be Őt, azaz nem tért meg, abban e világ fejedelmének a lelke működik! Mindenkinek van Ura! Az egyiknek Jézus és az ilyen él; a másiknak az ördög, az pedig halott, még ha az is a neve, hogy "élő". Hazudik az, aki azt mondja: Én szabad és független vagyok. Ez a gonosz és világias lelkületű, Liberális Szellem munkája az Egyházban!!! Ez azonban nem az igazi szabadság, csak a bűn szeretetének szabadossága!!! A példabeli gyülekezethez is elküldte Isten az Ő szolgáját, hogy Szentlelke által bizonyságot tegyen az Igazságról, de nem fogadták be. Azt mondta a gyülekezet világi vezetője: “Ezeknek úgysem az igazság kell, inkább a szenzáció!” Akinek nem kell az Igazság, annak nem kell Jézus, az ne is várja a Szentlélek csodálatos működését. Akik a szenzációt és a maguk igazságát hirdetik, azok lábát nem mosta meg Jézus, tehát nincs is közük Hozzá. Ezt mondja róluk a Lélek: “Be ne csapjanak titeket prófétáitok, akik köztetek vannak, se jövendőmondóitok, és ne figyeljetek az álmaitokra sem, amelyeket álmodoztok. Mert hamisan prófétálnak nektek az én nevemben! Én nem küldtem őket!!!” (Jer.29.8:9)

Veszélyes, halálosan veszélyes úgy menni bárhová is, ha nem küld az Úr. Ugye ismeritek a csodálatos halfogás történetét? Péter a legprofibb, a legtekintélyesebb halász elment, hogy halat fogjon de nem fogott semmit. Szégyenszemre üres kézzel jött haza, mert nem küldte senki. De amikor Jézus mondta neki, hogy menjen, annyi halat fogott, hogy szakadozott a háló. Testvérem, ha neked nem mondja Jézus, hogy menj és halássz embereket, el ne indulj, mert semmit sem fogsz, csak a vizet zavarod fel és az ördög hálójába hajtod az embereket. Hacsak a Megtérés, Vízkeresztség és Szentlélekkeresztség által nem működik benned a Lélek, minden fáradozásod hiábavaló lesz!

De ne félj, mert eljött Jézus vízzel és vérrel. Imádkozz, hogy Isten Szentlelke tegyen bizonyságot és vésse a szívedbe Örök Igéjét, hogy valóban új életed lehessen, az Ő dicsőségére.

ÁMEN

 

Imádkozzunk!

Köszönöm neked Jézus, hogy a Lélek által Te ma is tanítasz. Ezért minden szavad Lélek és Élet. Nem tudjuk és nem is akarjuk magunkat és szívűnket hatásod alól kivonni. Ezért nem is tudunk most hűvös szívvel elmenni Tőled, mert szereteted lángra lobbantott minket. Bocsáss meg, hogy oly sokszor megszomorítottuk Lelkedet, és ezért nem tehetett bizonyságot Rólad! De hadd kérjük most Urunk, hogy érjen utol bennünket a Víz és a Vér, a megítélés és a megszentelődés kegyelme! Szentlélek Isten, tedd élővé és hatóvá bennünk az Örökkévaló Igét Jézusért!

ÁMEN

 

 

“Bízd az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolataid megvalósulnak.”