ENGEDELMESSÉG AZ ÚR JÉZUS BESZÉDÉNEK

 “Az Én juhaim hallgatnak szavamra; Én ismerem őket, ők pedig követnek Engem.”

 

Az Úr kegyelme és békessége árasszon el bennünket ezen az estén is!

ÁMEN

 

Imádkozzunk!

Urunk, szólj hozzánk, mert mi meghalljuk a Te szavaidat! De mi nem csak meghalljuk, hanem meg is akarjuk azt cselekedni. Kérünk, tégy alkalmassá arra, hogy engedelmes szolgáid lehessünk! Eljöttünk Hozzád, mert hívtál. Itt vagyunk; tégy velünk akaratod szerint, a Te dicsőségedre.

ÁMEN

 

Mai szövétnek-igénk a Királyok első könyvének tizenharmadik részében található, a hetedik verstől a tizedikig. A mi Urunk Szentlelkének erejét hívom segítségül, hogy magyarázza és szíveinkbe ültesse üzenetét:

“És mondá a király az Isten Emberének: Gyere haza velem és egyél nálam ebédet, mert meg akarlak ajándékozni. És monda az Isten Embere a királynak: Ha a házad felét adnád is nekem, nem mennék veled és nem ennék kenyeret, sem vizet nem innék e helyen! Mert azt parancsolta az Úr nekem az Ő beszéde által: Ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál; sőt vissza se térj azon az úton, amelyen odamész! És elment onnan másik úton, és nem tért vissza azon az úton, amelyiken Bételbe ment.” (1.Kir.13:7-10)

Az Úr Szentlelke által egy - az Izrael kettészakadása utáni - történettel foglalkozunk ma. Furcsa és fájdalmas dolog az, amikor Istennek Országai-ról akarunk beszélni. Istennek ugyanis nincsenek Országai és nincsenek népei. Csak ORSZÁGA és NÉPE van! Ha Isten népe kettészakad, akkor az egyik - esetenként mind a kettő - rossz úton jár! KIRÁLYA is csak egy van Isten népének! Ez a Király a jogos uralkodója Izraelnek, Júdeának, a Kárpát-medence népeinek, Amerikának, Ausztráliának és az egész földnek. Hiába építünk elektromos kerítéseket és kőfalakat; feloszthatjuk a földet országokra, megyékre, kerületekre; Isten királysága egy és oszthatatlan ország, mely a megtért és újjászületett Krisztusi Emberekben működik a Szentlélek által! Nem lehet rá azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy ott! Mert az Isten Országa tibennetek van. (Lk.17:21) Választhatunk, felkenhetünk magunknak királyokat, kormány és államfőket, segíteni nem tudnak rajtunk, mert ők is csak testtől születtek. Ami a testtől születik, az test; ami pedig a Szellemtől születik, Szellem az. (Quod natum est ex carne, caro est; et quod natum est ex Spiritu, spiritus est.) Ne csodálkozz tehát azon, hogy azt mondtam: Újjá kell születnetek! (Ján.3:6)

Egy országnak egy Királya van. Ha az Istennek egységes országát az ember felosztja és mindegyikbe királyt állít magának, akkor ott valami bűn rejtőzik. Salamon király paráznaságának a következménye, hogy kettészakadt az ország. Minden bűnnek van következménye. Sajnos a következmény nem csak az elkövetőt, de legtöbbször a hozzátartozóinkat, népünket, gyülekezetünket is sújtja. A világ mindent elkövet, hogy elfelejtesse a következményeket, elfelejtesse az Úr oltárát, szent asztalát, szövetségének ládáját, a kegyelem királyi székét, és mindent, ami Isten népét összeköti az ő Urával. Az ördögi VILÁG utánozza, másolja Istent. Ünnepségeket szervez, ajándékokat adományoz a népnek, csak hogy Istenhez ne menjenek!

Nem rég egy gyülekezetbe küldött az Úr evangelizációs szolgálatra. A gyülekezet pásztorával megbeszéltük, hogy hétfőtől szombatig, minden este 6-tól 7-ig lesznek az alkalmak, majd vasárnap Úrvacsorai istentisztelettel ér véget. A megbeszélt időpont előtt egy héttel felhívott telefonon és mesterkélt haraggal a hangjában azt mondta: Baj van testvérem! Az este 6 nem lesz jó, mert éppen akkor van a Mónika Showműsora a TV-ben. Azt kéri a presbitérium, kezdjünk inkább 7 órakor, hogy többen eltudjanak jönni. Megértettem, elfogadtam. Ki tudna versenyezni Mónikával?! (Ez nem az én harcom, mert nem test és vér ellen van nekem hadakozásom.) Szóval akcióba lépett a világ, mindent elkövetett, hogy ne a Királyhoz, hanem a Mónikashow-hoz menjenek az emberek. Te nem voltál még úgy, hogy bementél a belső szobádba, hogy csendben az Úrral lehess, és éppen akkor csengetett be hozzád a postás, az adóellenőr, egy rég nem látott rokon, vagy a szomszéd egy kis sót, paprikát kölcsön kérni? Vagy készülődtél az Úr népe közé, amikor megpillantottad a TV-ben kedvenc politikusodat, amint éppen világmegváltó beszédét tartotta? Nem akartál te elkésni, csak éppen belepillantani az ékes szónoklatba. Leültél, csak egy pillanatra és ott ragadtál, hallgattad és nézted, nem tudtál szabadulni, meg voltál igézve. A Szentlélek pedig - aki akkor is és ott is veled volt - szomorúan vette tudomásul, hogy vannak fontosabb dolgok is az életedben, mint a te Istened, az Úr. Így aztán hiábavaló lett az Istentiszteleti szándékod is, nem nyerhettél áldást ott sem. Meg volt tartva, csak a számodra maradt el. Éppen ezt akarja a Világ és rejtőzködő Fejedelme. Ne menj az Istenhez, felejtsd el, maradj vele. Ugyanezt tette Jeroboám a kettészakadt ország északi részének első királya. Mindennel elhalmozta, jutalmazta, megajándékozta a hozzá hűségeseket, nehogy elhagyják őt, nehogy el akarjanak menni Jeruzsálembe, a Templomba, Istennek jelenlétébe. De Isten hű és igaz; elküldi tehát az Ő Emberét Jeroboámhoz, hogy világosságot vigyen a sötétben lévőknek. Isten Embere legtöbbször egyedül megy, szembe a világgal. Ő az, akinek más az értékrendje. Ő az, aki nem hazudik, nem hízeleg, nincs tekintettel az emberek személyére és rangjára. Szemben áll és harcol mindazzal, ami testi, világi, ördögi. Mert ő az Isten Embere; az ő Istene pedig Igaz és Szent. Hatalmas bátorság kell Isten emberének, hogy szemben szálljon a világgal. Persze Isten Embere valójában soha sincs egyedül, mindig vele van az ő Ura, a Seregek Istene. Bételbe is együtt mentek, amikor az oltárnál ezt kellett kiáltania: “Oltár! Oltár!… Egy Fiú születik majd Dávid családjából,… Ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek és emberi csontokat fognak elégetni rajtad!… Íme az Oltár meghasad és kiömlik a rajta lévő hamu!”(1.Kir.13:2-3.)

Ott áll Isten Embere a király és a nép előtt, és kiált. Isten szolgája általában csendes, nem hallatja a szavát az utcán, nem hangos, a megrepedt nádat sem töri el, mert az Istenben él. Jézus nem kiabált, csendes volt, mégis egyszer felállt és kiáltott: “Aki szomjazik, jöjjön Énhozzám és igyék! Ha egy hangoskodó ember kiált azt megszokjuk és nem figyelünk rá. De ha egy csendes ember kiált, akkor annak nyomós oka van. Figyelnünk kell rá. Jézus is csak akkor kiált, ha rólad, az életedről van szó.

Ezért kiáltott Isten Embere is: Oltár! Oltár! Miattad kiált! Minden rossznak az istentelen Bálvány-Oltár az oka, amelynél hiábavaló és gonosz áldozatokat hozol!!! Milyen oltáraid vannak? Például a büszkeség, iszákosság, paráznaság, mohóság, gyűlölet. Vagy a család, a munka, a lakás, a pénz, a nem Istentől vett szolgálat! A mindenáron való szerzés, elvenni az árvától a kenyeret, gyerekektől az apát vagy az anyát. Vigyázz, mert megégsz a bálvány-oltárodon; beteg, kisemmizett, útszélre lökött szerető, elhagyott hitves, adósságot örökölt özvegy leszel, mert elhagytad a Szövetség Ládáját! Azért vagy állandóan olyan fáradt és reményvesztett, mert ezeken az oltárokon áldozod fel Istenedtől kapott életerődet, önmagadat. Megölöd magad ahelyett, hogy az egyetlen Igaz Oltárnál, a Mester Keresztjénél áldoznál. Isten Embere mindig a megfeszített Jézusról beszél. Ha nem így van, akkor ott valami nincs rendben. Ha Isten embere a felkent igazságot szólja, akkor csoda történik, akkor meghasadnak a pogány oltárok és kihullik belőlük a hamu. A te Oltárod meghasadt már, kihullott belőle a hamu? Minek kell még megtörténnie veled, hogy észre vedd a közelgő vészt? El kell száradnia - úgy mint Jeroboámnak - a pogány Isteneknek tömjénező, vagy az Isten Embere ellen felemelt kezednek? Soha ki ne nyújtsd a kezed Isten Embere ellen, mert akkor az Isten ellen nyújtod ki!!! Ne legyints, és ne fordulj el, ha Isten Embere kiált, mert így azt aki küldte őt, a Teremtőt veszed semmibe! Aki titeket hallgat, Engem hallgat. Mondja az Úr, mert azonosítja magát a szolgáival. Szádat se nyisd ki, és kezedet se emeld fel Isten népe ellen, mert a maga idejében elszárad az. Hány földi uralkodó volt, aki kinyújtotta kezét és pusztította Isten embereit és népét!? Hol vannak már azok!? Még arra sincs lehetőségük, hogy könyörögjenek, mint Jeroboám: “Könyörögj az Úrnak, a te Istenednek, és imádkozz értem!” Te még meghallgathatod Isten Emberét és elindulhatsz a keskeny úton, amit eddig elkerültél. Neked a Világ Sztrádája kellett; most pedig sírsz, mert benyújtották a számlát és nem tudsz fizetni. Az útfenntartó pedig könyörtelen végrehajtó, elveszi az egyetlen értékedet, a lelkedet! Mi kell még neked, mit kell még elvesztened, hogy ne a világ fényétől megvakult szemed és a világ zajától megsüketülve száguldj a végzeted felé? Még mindig magad akarsz kilábalni abból az ingoványból, amibe saját akaratodból másztál bele? Csak a Mindenható szabadíthat ki! El fogja küldeni hozzád az Ő Emberét. Borulj le az Isten előtt és kérd a Szolgáját, hogy imádkozzon érted, talán még nem késő!

És te, Isten Embere, jött már valaki hozzád, hogy imádkozz érte? A vesztébe rohanó világ könyörög: “Imádkozz értem!” Vállalod a közbenjáró imádság emberfeletti feladatát? Végzed az imádság papi szolgálatát? Hallod amint Jézus mondja: Imádkozz érte, hozd Énhozzám! Szolgatársam, teljesítsd a felségesnek tett fogadalmadat, mert a maga idejében számon kéri rajtad! Jeroboám és népe elszakadt Jeruzsálemtől, elhagyta a Szövetség Ládáját, elhagyta az Oltárt, meg akarja ölni Isten Emberét. Ő azonban bátran ezt mondja: Ketté fog hasadni ez az oltár és kihullik belőle a hamu, mert ez az oltár nem az Istené!!!

Légy bátor, ha Isten Embere vagy, és mond meg a Jeroboámoknak, a kiskirályoknak: Előbb meg fogsz égni a saját oltárodon, aztán pedig széthasad a tákolmányod és kihullik belőle a hamu!!! Térjetek az Úrhoz, és Ő kiárassza rátok a Szellemét! Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid! Mert meglesz a szenvedésed jutalma.

Szenvedsz a bűneid miatt? Gyötörnek az álmatlan vagy rémálmú éjszakák? Verik már a hitelezőid az ajtódat? Elvették már a gyermeked a te bűneid miatt? Látod a szomszédod kezeiddel lesöpört asztalát? Éjszakáidban hallod a becsapott, megzsarolt, meglopott emberek koldulását? Nincs hova menekülnöd, nincs hely ahová elbújhatnál, mindenhol megtalál az Úr, és elküldi hozzád az Ő Emberét, hátha meghallgatod őt. Azt mondja az Úr: “Az atyák vétkeit, harmad, negyedíziglen megbüntetem a fiakban.” Ugye nem tudnád végignézni, amint a gyermek szenved a szülő miatt? Isten elküldte az Emberét, és azt üzeni neked: “Térj vissza, Izrael szüze, térj vissza városodba! Meddig tétovázol még te szófogadatlan leány? Meghallgatod vagy kinyújtod a kezed ellene? Senki sem fog kényszeríteni, sem az életbe, sem a halálba. Az történik veled, amit te akarsz, amit te választasz. Isten megmondta: “Én elétek adom az élet útját és a halál útját.” (Jer.21:8b) Az élet útja Jézusé, keskeny köves és tövises, csak Vele járható, de a mennybe vezet! A halál útja lehet hat, nyolc, vagy akár százsávos, parkolókkal, pihenőkkel tele, mégis a kárhozatba visz. Az Úr nem kényszerít, nála nincs kötelező haladási irány, arrafelé haladsz, amerre csak akarsz. Ha akarod, üdvözülsz, ha nem, akkor elkárhozol. Ennyire egyszerű ez testvérem. Isten eldöntötte, Jézus megcselekedte, hogy megnyíljon számodra a menny kapuja. Rajtad múlik, bemégy, vagy kinn maradsz.

Ki tudod mondani őszintén?: Azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr és gyönyörködhessek templomában. Ő meghallja és mivel az Úr hű és igaz, nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban osonó dögvésztől, sem a délben pusztító járványtól. Nem csábít Isten kegyelmes ajánlata? Még mindig a magad útját akarod járni? Még mindig a testedet kell szolgálnod? Vigyázz, mert nem csak a kezed, de az egész tested kiszárad Isten nélkül. A történetben benne van, hogy Jeroboám a megszáradt kezű király, aki el akarta fogni Isten emberét, betegen könyörög: “Engeszteld ki Istenedet, az Urat és imádkozz értem.” Isten Embere megtette, mire meggyógyult a király keze. Lehet, hogy nem tudsz már könyörögni sem? Ha sokáig vársz, Isten még az emberét sem hallgatja meg veled kapcsolatban, inkább visszarendeli. Jézus mondja a tanítványainak: “Aki titeket hallgat, Engem hallgat.” Tehát ne Jézus testben való megjelenésére vagy számodra külön angyali jelenésre várj! Itt vagyok Uram, küldj el engem. - Szólt a fiatal próféta, akit Jeroboámhoz küldetett.

Szeretnél Isten Embere lenni? Akkor elmondom a történet folytatását is. Isten megparancsolta a prófétájának, hogy a bűnös országban, a bűnös királynál nem ehet és nem ihat, be sem mehet hozzá, sőt haza sem térhet azon az úton, amelyiken oda ment. Bármilyen szépen csalta, csábította Jeroboám, ő nem engedelmeskedett. Elmondta azt, amiért oda kellett mennie, aztán sarkon fordult és egy másik úton elindult haza Isten parancsa szerint. Hányszor vagyunk mi is úgy, hogy Isten parancsa szerint indulunk, de soha sem térünk haza, mert közben, becsaptak, rászedtek, mi pedig hűtlenné váltunk. A hűtlenség bűn, a bűn zsoldja, bére pedig a halál.

Képzeljétek el, hogy valakit megbíztok, mert szeretitek, bizalmatok van iránta, ezért rá bízzátok a gazdaságotokat. Amikor aztán magára marad és önállóan, a bizalmatoknak, elvárásotoknak megfelelően kellene gazdálkodnia, becsap benneteket. A búza közé konkolyt vet, a készleteket felemészti, a szolgákat éhezteti. Nektek pedig időről-időre hazudik, hogy minden rendben van. Tudom, hogy amikor rájöttök a csalására, elkülditek. Akit Isten küld el, az a jó gazda.

Lássuk az ifjú próféta további sorsát is. A szolgálatát elvégezte, már Bételt is elhagyta, mindent úgy tett, ahogyan Isten parancsolta neki. Ezután jött a cselszövés! Volt Bételben egy öreg próféta, aki hallott az eseményekről, ezért szamárra pattant és utána ment. Rövidesen meg is találta és fondorlatos hazugsággal rávette, hogy visszamenjen vele. Kezdetben szabadkozott az ifjú, de amikor szolgatársa azt mondta, hogy ő is próféta és kijelentést adott neki az Úr, akkor visszament vele. Evett és ivott ott, ahol az Isten megtiltotta neki. Ettől kezdve az Istennek nem volt a fiatal prófétával beszélni valója. Sajnos sokan vannak úgy, hogy az Isten már nem szól, nem beszél velük. Nem eleve elrendeltség szerint, hanem azért mert hűtlenek lettek Isten Beszédéhez. Még ebéd közben szólt az Úr az öreg prófétának. Azt mondta: “Mivel ellene szegültél az Úr Szavának, és nem tartottad meg azt a parancsot, amelyet az Úr adott neked,… holttested nem jut őseid sírjába.” Az ítélet hamarosan be is teljesedett, mert a hazafelé vezető úton megölte egy oroszlán. Az öreg próféta temette el Bételben. Szomorú történet, de igaz. Ahogyan akkor is, most is halálos bűn az Emberszerető Isten Beszédének ellenállni! Ha Isten Embere vagy, akkor az Isten lakik benned. De ha engedetlenségeddel becsapod Őt, akkor elhagy és új lakást keres magának, te pedig meg fogsz halni. Talán dobog még a szíved, mozog a kezed és a lábad, a láthatót is látod, a világ zaját is hallod, de az örökkévalóság számára halott vagy. Eléd adta ma az Úr az élet és a halál útját. Válassz!!!

ÁMEN

 

Imádkozzunk!

Bocsáss meg Uram, hogy oly sokszor hallgatok az emberek hazugságaira. Elfogadom a hasznosnak, kedvesnek tűnő ajánlataikat. Nyilvánvalóak a Te parancsaid és én időnként mégis másképpen cselekszem. Bocsáss meg azokért a lelkekért, akik felé engedetlenségem miatt nem szolgálhattam! Segíts, hogy kereshesselek Téged, megbecsülhessem küldöttedet, Isten Emberét! Könyörülj rajtam, mert nagyon szeretnék én is a Te Embered lenni, hogy szolgálatom által is üdvözíthess sokakat. Szent Nevedért hallgasd meg könyörgésemet!

ÁMEN

 

Minden Írás, amit az Isten sugalmazott jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre; azért, hogy az Istennek Embere tökéletes és minden jóra felkészített legyen.