2005 - Magyarország - 2006

HÁLAADÓ, ÁLDÁSKÉRŐ ISTENTISZTELET


Ezt mondja ma nekünk Jézus Krisztus, Istennek Fia, akinek a szeme olyan, mint a tűz lángja, és lába hasonló az izzó érchez:
“Tudok a te cselekedeteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról. És arról is, hogy a te mostani cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd JEZABELT, azt az asszonyt, aki tanít, és prófétának mondja magát, eltévelyítve szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, de nem akar megtérni a paráznaságából. Ezért most betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy Én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és Én megfizetek mindenkinek cselekedetei szerint.” (Jel.2:19-23)

 

Tudom testvéreim, azt gondoltátok, hogy ezen a világ által mámorossá, kábává, minden-mindegy-nappá tett ünnepen valamilyen dicsérő, biztató, reménykeltő igékről fogok nektek prédikálni. Valóban jobb lenne a szeretetről, a hűségről, a szépről és a jóról beszélni; ha napjainkban ez lenne jellemző! De a pásztornak - ha Jézus megbízott sáfára - azt kell mondania, amit megbízója üzen. Nem vezetheti halálos szakadékba a nyájat lelki kábítószerrel elbódíthatván; hanem az Igazsággal ébresztgetnie kell azokat, akik alszanak.

Ne gondoljátok, hogy léteznek ilyen pásztorok. Legfeljebb kisbojtárok vannak, akik engedelmeskednek az igazi pásztornak, Jézusnak. Ha valaki Atyának, Pásztornak, Mesternek, Úrnak hívatja magát, ott baj van; ha nincs, majd lesz! Azért mégse csüggedjetek, mert a mi főpásztorunk, Jézus Krisztus szeret minket; ezért dús legelőre, hűs forrásvízhez akar vezetni. Ennek a bizonyosságát helyezte a szívemre az Úr. Hajtsuk meg tehát fejünket és imádkozzunk azért, hogy az igehirdető jó szócsöve legyen Istenünknek, és mindet elmondjon, amit az Úr diktál neki!

Megváltó Urunk! Te látsz minket, ismered gondolatainkat, cselekedeteinket, hamisságainkat, önámításainkat, titkos bűneinket. Nincsenek rejtve szemeid elől terveink és vágyaink sem. Világos számodra, amikor hazug az eskünk, imádságunk, beszédünk. Kérünk, tarts ma tükröt elénk, hogy mi is megláthassuk önmagunkat! Vizsgálj meg és gyógyíts meg! Készíts fel bennünket, hogy elfogadjuk a diagnózist és vállaljuk a terápiát; hiszen Nálad csak önkéntes gyógykezelés létezik. Ha tehetsz valamit értünk, kérünk, tedd is meg, hogy 2006-ban mi is gyógyult és gyógyító kisbojtárok lehessünk; a Te dicsőségedre, a mi és házunk népe üdvösségére!

ÁMEN

 

Testvéreim! Hallgassátok meg előbb a diagnózist, aztán a terápiát, majd élvezzétek a gyógyult állapot örömét. Mindezt úgy, ahogy az Áldott Orvos egészen személyesen, névre szólóan meghatározta. Először a kórisme: Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az Ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Hanem bűneitek választottak el titeket Istenetektől. Vétkeitek miatt rejtette el arcát előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, szátok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog! (Ézs.59:1-3)

Kemény betegség, de nem gyógyíthatatlan. Az Áldott Orvosnál, Jézusnál nincs reménytelen eset, ha a beteg igazán meg akar gyógyulni! Nézzük tehát a terápiát és a gyógyszert: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból a szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell tehozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert Én veled leszek. Megsegítlek és megmentlek. - Így szól az Úr - Megmentlek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. (Jer.15:19-21)

Három dolgot üzen az Úr ezen az estén. Először is azt, hogy miért nem voltak az elmúlt évben sikereid. Másodszor azt, hogy mit kell tenned ezután. Harmadszor pedig, hogy mi fog történni, ha követed Jézust, azaz megtérsz. Előfordulhat persze, hogy néhányatoknak sokkal több tanítást ad az Úr, mint ezt a hármat.

Amint jöttem hozzátok, úgy éreztem, mintha a hadak útját járnám. Még csak délelőtt tizenegy óra volt, és már támadott az ördög. Aki volt katona az vagy átélte, vagy megtanították neki, hogy a támadás előtt hatalmas tüzérségi csapással készítik elő a gyalogság útját. Ezt a tüzérségi csapást éreztem idefelé jövet. Jobbról fülsüketítő petárdák robbantak, dicsőítve a zűrzavar és Káosz Urát, az Ördögöt. Balról egész tűzijáték-arzenállal áldoztak a Sötétség Fejedelmének. Én pedig kapkodtam a fejem, meg a kormányt, hogy elkerüljem az ellenséges tűzözönt, mely előképe lehetne a világra váró, közeli ítéletnek is. Én sikeresen megúsztam. De mi lesz éjszaka, a sötétség leple alatt, amikor sem a támadót, sem a menekülési útvonalat nem lehet látni. Hányan lesznek az istenkísértő, játéknak szánt ütközet után bekötözött, begipszelt, összevarrt, megcsonkított testrészekkel valamelyik elsősegélynyújtó hely vendégei? Sokan! Mert a sötétségben nem látja, honnan tüzelnek, így aztán ő is vagdalkozásba kezd. Mivel nem tudja, ki kivel van, így minden közeledőre lecsap. Holnapután pedig megjelenik a statisztika; tudatják hány tonna szemetet szedtek össze Budapesten, fel de inkább alábecsülik - és mint mellékes adatot közzé teszik - a sebesültek, eltűntek, meghaltak számát a világon. Címlapokon, kiemelt betűkkel közlik az eredményeket és a Világ Fejedelmeinek lelkesítő beszédeit. Egy-két hétbe persze beletelik, amíg a "harcosok" felépülnek testi-lelki sérüléseikből, azután hatalmas erőkkel megkezdik a soron következő ünnepek előkészületeit. Egyesek megálmodják, mások megtervezik és elkészítik a jobbnál jobb, égő, robbanó, szúró, vágó játékfegyvereket, hogy az elkábított, "Cirkuszéskenyér" elvén felajzott nép pusztítsa önmagát, gyarapítva ezzel az Ördög üzlettársainak milliárdjait; közömbössé és gyengévé válva a "Biznisz-Gyarmatosító", elnyomó politikusokkal szemben!!!

Ilyen a diadalmeneted testvérem, ha te is az ördög gladiátora vagy! Sokan mondjátok majd: Na ez már túlzás, vérlázító, hogy én az ördög harcosa lennék. Igaz, hogy nem tartozom Jézushoz, de ellene sem vagyok! De aki azt állítja, hogy ő nem tartozik sehová, az hazudik! Egy autó hogyan közlekedhetne vezető nélkül? Vagy a jogos használója vagy egy tolvaj vezeti. Miért gondoljátok, hogy az ember, mint teremtmény más lenne? Vezető nélkül egy lépést sem tehet. Vagy az alkotója vezeti, vagy egy tolvaj. Nem igaz az, hogy az "egy-kicsit-ide-egy-kicsit-oda" hitvallás szerint lehet sikeres, boldog életet élni! Az ilyen sántikáló hiába megy a Teremtőjéhez, Ő nem vállal közösséget az ilyen botcsinálta sofőrrel. Így aztán maradsz kedves testvérem a Tolvaj, az Embergyilkos vezetése alatt, aki még azt is tönkre teszi, ami még használható lenne benned.

Az ilyen világgal együttmulató, lőporgőzös időszakaid után aztán benyújtod a vádiratot: Engem még az Isten is elhagyott. Nem tudom, hogy miért ver engem? Amikor csak tehetem, ott vagyok az alkalmakon, szolgálok és adakozok. Rendszeresen imádkozom, mégis kirúgtak a munkahelyemről, a párom elhagyott. Gyermekemet nem vették fel egyik egyetemre sem; még jó, ha pap lehet belőle. Anyagilag is padlón vagyok, mindenki elfelejtette, hogy én mennyit segítettem rajtuk, most elfordultak tőlem. Nem én találtam ki ezt; különböző lelki beszélgetések vádjaiból szedtem csokorba. Nincsenek köztetek, akik ilyenekkel vádolták volna az Istent? Csak önmagatokat vádolhatjátok, mert sem az Isten, sem az ördög nem szállhat belétek, és nem vezethet benneteket, ha ti nem akarjátok. Az autó nem mondhatja meg, ki vezesse; de te igen, mert te értelmes teremtmény vagy. Isten képére és hasonlatosságára teremtettél! Neked szabad választási lehetőséged van! Többnyire csak az történt meg veled az elmúlt évben, amit saját erkölcsi döntéseid által kikényszerítettél magadnak! A jövőd is a saját kezedben van. Mindent megtehetsz, csak egyet nem. Nem szerezhetsz be magadnak örök életet. Főleg azért nem, mert nem akarod letenni a tolvaj ajándékát. Nem akarsz megtérni! Be és elzárkóztál Teremtődtől, aki jól kormányozhatná az életedet. Pedig Ő az, aki az előtted álló rögös úton is el tudja vezetni az életnek nevezett vergődésedet. Ha kinyitnád a vezetőfülke, a szíved ajtaját, akkor betérne hozzád és megsegítene. Nem fogadkozásra, esküre, pénzen vett diplomára, hanem felülről jövő áldásra van szükséged. Mert ha áldásod nincs, akkor átkod van. Minden Úr csak abból adhat, amije van. A Megváltód áldást, a Tolvaj, átkot. Te melyiket választod? Az átkot? Azért semmit sem kell tenned, azt alanyi jogon adja a gyilkosod. Tudod, hogy tele vagy átokkal? Tele vagy bűnnel, vétekkel, vérrel van szennyezve a kezed, ajkad hazugságot szól, nyelved álnokságot suttog. De ne csüggedj, mert az Úr keze elég hosszú, hogy megsegítsen, füle nem süket és meghallja, ha hívod. Rajta kívül nincs más, aki segíthetne rajtad. Hiába hizlalod a bankbetéted, vásárolod a hamis próféták bűnbocsátó kártyáit, csókolgatod a kegytárgyakat, képeket, vagy dobod minden pénzedet Szent Antal perselyébe. Fizethetsz csontkovácsnak, halottlátónak, jövendőmondónak, fehér maskarába bujt fekete angyalnak, halott vagy, mert elbukott, testi ember vagy.

Szeretnél élni? Akkor meg kell halnod, mert minden élet halállal kezdődik. Meghal az Ó és megszületik az Új. Az Óemberedet meg kell ölnöd magadban, hogy feltámadjon Jézusban az Újembered. Erre tegyetek ma éjféli fogadalmat! Akkor persze lehet, hogy ki fognak nevetni, el fognak hagyni, bolondok házába fognak tuszkolni, mert veszélyes vagy, mert Megváltód van! Mert Felkent Szabadítód van, aki Új, Örök Szövetséget köt veled. Jézusnak szüksége van rád, hogy a benned lakó Krisztusi Örök Életet elvihesd a még rabokhoz. Jézusnak kell, hogy te légy a szeme, észrevenni a nyomorultakat. Kell hogy te légy a keze, hogy kenyeret adhasson az éhezőnek, ruhát a fázónak, szállást a jövevénynek. Kell hogy te légy a lába, hogy elmehess a beteghez, a rabhoz. Kell hogy te légy a szája, hogy kiálthasd: Áldott, aki jön az Úr nevében!

Nem szeretem az Isten nélkül lebonyolított, világias ünnepeket. Ezek inkább pogány rítusok. Megtérésem óta számomra minden nap ünneppé vált, születésnapi ünneppé, mert megszületett bennem a Krisztus, akivel azóta minden napomat együtt töltöm. De az újszülöttet folyamatosan gondozni, különben meghal. Ezt az Isteni Életet akarja elpusztítani a Sátán. Sokféle gyilkos eszköz van a birtokában. Én megláttam kettőt a napokban; a gyilkos, gyűlölettel teli beszédet és a gyilkos, haraggal teli hallgatást.

Ha már szó esett az ünnepekről, megemlítenék kettőt. Krisztus születése előtt, 167-ben a pogány Szírek elfoglalták Jeruzsálemben a választott nép templomát. Tudjuk, hogy a zsidó nép számára minden pogány által érintett, felszentelt tárgy és személy azonnal tisztátalanná válik. Nincs tehát megszentelt templom, nincs zsidó kultusz; csak a nép, s szívükben a templom utáni vágy. Természetesen az ő népét Isten sohasem hagyja, hogy elpusztítsák, sem akkor, sem most. Ezt csak azért mondom, hogy mindenki tudja, nem érdemes a választott nép ellen sem beszélni, sem tenni!!! A Szíreket később Isten a zsidó nép kezébe adta, és Krisztus előtt 164-ben visszaállt a rend, újraszentelték a templomot. Mint annyiszor, akkor is újjászületett, illetve újra kezdhetett az a nép. Isten hatalmát dicsőítette a Jeruzsálemi Templom visszafoglalása, ezért attól az időtől fogva minden évben nyolc napig ünneplik ezt, Hanukát tartanak. Én is megragadnám a média nyújtotta széles lehetőséget és erről a helyről világgá kiáltom:

Rátekintett Isten az Ő népére, és megszabadította az ördög markából, visszaadta nekik a Templomot. Áldott legyen érte! Én pedig gratulálok a hithű (ortodox) zsidók hűséges, kitartó megemlékezéséhez, és kívánom, hogy Jahve ismét adja vissza számukra a Templom-hegyet, hogy felépülhessen újra a szentélyük! De méginkább kívánom, hogy ne csak a láthatóra, hanem a láthatatlanra is figyeljenek, és kössenek Újszövetséget a Názáreti Jézusban az Atyával! Ez az egyetlen esélyük, hogy elkerüljék a "Békeszerző" ANTIKRISZTUS teljes eltévelyítését!!!

Bátran mondom ezeket testvéreim. Ne féljetek, mert nem én akarok hozzájuk térni. "Nekik kell tehozzád térniük, nem neked hozzájuk". Őket várom a Krisztus Egyházába. Mindkettőnknek ugyanaz az Atyánk, csak mi egy kicsit gazdagabbak vagyunk, mert a Messiás már megjött, és mi felismertük Őt. De hamarosan eljön az idő, hogy minden térd meghajlik majd előtte. "Így lesz egy pásztor és egy nyáj." Addig, amíg világias pásztorok (Kajafások), és ördögi helytartók (Heródesek) kormányoznak, addig nem lesz egységes az Isten Népe, mert ők azzal a sátáni taktikával tartósítják hatalmukat, hogy “Oszd meg és uralkodj rajta!”. Ne gondoljátok, hogy ezek az élősködők a bölcsességük vagy kiválóságuk révén tudják megtartani hatalmukat. Volt egy nagytudású, szemfényvesztő mágusunk. Olyan ügyesen forgatta a kártyát, hogy soha senki nem tudta leleplezni. Pedig ez az ember minden trükkje előtt és közben azt mondta: Vigyázzatok, mert csalok. A világ szemfényvesztője nem mondja, ezért én mondom: Vigyázzatok, mert halálosan csalnak! A piszkos munkát persze mással végeztetik el: Öljétek meg egymást, úgy, mint régen a gladiátorok! Vagy pusztuljatok el szegénységetek által és betegségeitekben! Ez az Ő filozófiájuk.

Engedjétek meg, hogy néhány szó erejéig visszatérjek a Hanukához. A mi kis hazánk világi Pásztora és Helytartója, állítólag az összetartozás, az egység, a béke és szeretet hívei, hirnökei?!? Ugyanis a Hanuka alkalmából ünnepi beszéddel köszöntötték az emlékezőket. Hát nem csodálatosan szép gesztus ez testvérem? Kár, hogy ezt az egységet, békét és szeretetet saját hazájukban sem tetteikben, sem beszédükben nem képviselik! Hogyan is várhatnánk el tőlük, hiszen képmutatók, mint minden hazug farizeus.

Szóval, időszámítás után 33-ban engem is megváltott Valaki. Az Ő születésére, emberi alakot öltésére emlékeztem a napokban, december 24-26-án. Ez az ünnep Jézus 33 évig tartó vajúdásának kezdetére emlékeztet, melynek vége a megváltásom, az újjászületésem, Újszövetségem. Nálam is egy templom tisztult meg, a Szentlélek (Szent Szellem) Temploma! Hát olyan kis dolog ez, hogy nem érdemeltünk volna meg mi is egy főpapi áldást? Egy helytartói ünnepi beszédet? Legalább egy Nem, mi nem kaptunk semmit, a sátáni hatalom arroganciáján kívül. Látjátok? Már elkezdte az ördög a gyilkos hallgatással való öldöklésünket. Tudjátok, mi a célja ezzel? Az, hogy haragudjak azokra, akiket szép beszédekkel ámított, akiknek halál-nyirkos, izzadságszagú patáit parolázásra nyújtotta. Nem haragszom rájuk, sőt imádkozom értük. Igaz mi nem kaptunk semmit a Világtól, mert minket nem szeret a Világ. Áldott legyen az Úr érte! Nekünk csak Jézusunk van, tehát minden a miénk, mert minden hatalom az övé, és azé aki a keresztségben meghalt és feltámadott Vele. Köszöntsük mi egymást, a mi nyelvünkön: Áldás, békesség néktek! Eljön az Úr! (Marana'tha) Nincs kézfogás, nincs ünnepi szent(eskedő)beszéd, nincs helytartói elszegényítetteknek és lezüllesztetteknek felállított alamizsna-karácsonyfa, ami semmivé ne lenne Jézus dicsőségének fényében.

Az első tanításra azt kell mondanom: azért nem voltak sikereid az elmúlt évben, mert hagytad magad a világtól kísérteni, elámítani. Neked a Karácsony az ajándékozás, a Húsvét a locsolkodás, a Pünkösd pedig a megszokott, de soha meg nem értett piros betűs nap. Minden ünneped pogány liturgia a Mester nélkül! Elfeledkeztél Isten semmihez sem hasonlítható szeretetéről; tevékenységekbe, ünnepi szervezkedésbe menekültél Előle! Adtál ajándékot másoknak, de a magad lelkét nem tetted az Úr oltárára. Intézmények, templomok, parókiák falait díszítetted Isten egykori hűséges szolgáinak márványba vésett arcképével. Élő szolgáit, prófétáit pedig üldözted, megölted, aranyborjút formáltál róluk, végül - hogy eltereld magadról a gyanút - felavattad őket védőszenteddé! Kiábrázoltad magadnak Istent, márványlapokba zártad, falra szegezted, megkoszorúztad, és így imádkoztál hozzá: Szolgálj engem! Aztán nem érted, miért nincs áldás az intézménynek, templomnak és parókiának nevezett siralomházban. Mert elvettétek, magatoknak akartátok az Isten dicsőségét. Mégis úgy tesztek, mintha szép, ékes rendben menne minden. Véditek, oltalmazzátok, hamistanúskodásokkal, esküdözésekkel, fogadkozásokkal a mundér becsületét. Ha már nem lehet sminkelni a rothadást, mundért váltasz vagy vásárolsz júdáspénzen; eladod atyádfiát a főpapnak, a helytartónak harminc ezüstért! Elhagyjátok őrhelyeiteket, mint pásztor a farkasok szorongatta nyájat, egy biztonságosnak tűnő barlangért, vagy beköltöztök a másnak készített fészekbe. Elengeditek a rátok bízott vak kezét a szakadék előtt, ti pedig menekültök a hegyre, és válóleveleteket mutogatjátok: “Én politikai menekült vagyok.”

Öltözz a bűnbánat zsákruhájába és szórd a fejedre az alázat hamuját! Várd az Urat, mert Ő bizonnyal eljön! Ha Jézusban újjászülettél, és Benne élsz, akkor te is Isten gyermeke vagy. Akkor semmi szükséged, nyirkos patákkal való parolázásra, emberi áldásokra. Mert az áldás Istennél van. Ha Benne élsz te is áldás vagy. Térj meg és légy áldássá! Mi az a megtérés? A Jézus mellett megfeszített lator tudta, hogy bűnös, elfogadta a büntetést, de mégsem akart elveszni, ezért így szólt: “Emlékezzél meg rólam, ha eljössz a Te Királyságodba”. És Jézus neked is azt fogja válaszolni: “Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.(Luk.23:42-43).

Ilyenkor az óév végén sokan elmennek jövendőmondókhoz és mindenféle álmoskönyvet, éves horoszkópot megvásárolnak, hogy tudakozódjanak a jövőjük felől. Vannak, akik számsorsolással igéket sorsolnak maguknak, - kísértve az Istent - hogy tudakozódjanak a holnapjukról. Ha kedvező a kijelentésnek hitt ördögi hazugság, akkor biztonságosnak gondolt fészkeikbe elzárkózva várják a beteljesülést. Ezzel csak az a baj, hogy aki ígérte, az nem akar és nem is tud üdvösséget adni, mert gyűlöl minden embert. Ha kedvezőtlennek tűnik a vízió, akkor varázslókhoz, boszorkányokhoz, hamis prófétákhoz mennek, hogy megpróbálják befolyásolni sorsuk jövőbeni alakulását. Úgy, mint Bálák Bálámhoz. Természetesen úgy is fognak járni, mint ők. (4.Móz.22-24.rész) A köszöntő ige világosan megmondja mi vár azokra, akik szellemi paráznaság (okkultizmus) által összebújnak JEZABELLEL.

Testvéreim, örülnék ha nem éjfél lenne, amikor új életet kezdtek. Az olyan lenne, mint a későn szedett manna; a feljövő nap elégeti. Csak a Mindenható Istennek Fia, a Názáreti Jézus Krisztus tud új, tartósan boldog, sőt örök életet adni, akár 2005-öt, akár 2006-ot írunk. Én ilyen Krisztusban újjászületett életet kívánok mindnyájatoknak mai szövétnek-igénkkel: Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert Én veled leszek. Megsegítlek és megmentlek - így szól az Úr - megmentlek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból.

ÁMEN

 

Jöjjetek, imádkozzunk!

Áldunk és magasztalunk Urunk, hogy tart még a kegyelmi idő! Köszönjük az újabb lehetőséget, az új napot, az új évet, a megtérés újabb lehetőségét. Ide jöttünk, mert valami újat akarunk. A régi Olyan jó lenne, ha erkölcseinket és teljes értékrendünket is megújítanád! Mert az új lakás egy kis idő múlva régi lesz, elkopik az új ruha, egy új kapcsolat is megszokottá válhat. De amit Te adsz, az soha nem lesz régi, nem lesz unalmas, nem lesz elhasznált. Teremts hát újjá bennünket és hazánkat! Adj új nevet, és újítsd meg a szolgálatainkat! Adj ébredéseket, megtéréseket, újjászületéseket haldokló világunkba! Eléd visszük Egyházadat; újítsd meg a vezetőket, hogy az új és örök élet bizonyosságában újból Neked szolgáljanak! Az újabbnál újabb fegyvereket tedd használhatatlan ócskavasakká! Köszönjük, hogy felkínáltad nekünk az örökké tartó megújulásnak lehetőségét! Kérünk, tégy alkalmassá mindnyájunkat, hogy felöltsük a szentség tetteinek új, fehér öltözékét a 2006-os évben!

ÁMEN

 

Vegyünk Urunk bizonyságtevő áldását, amint azt Pál leírta:

“De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az Ő irgalmából üdvözített minket a Szentlélek újjászülő és megújító fürdője által, akit gazdagon kitöltött ránk, Jézus Krisztus a mi Üdvözítőnk által, hogy az Ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk, az Örök Életnek.”

(Tit.3:4-7)