A SZABÁLYOS VERSENY

 

Jézus mondja: "Sok első utolsó lesz, és sok utolsó első."

(Mt.19:30)

Eldörrent a startpisztoly! Sokan hatalmas elszántsággal és győzni akarással vágnak a hosszú távnak, hogy valakivé lehessenek. Mindenki a dobogó legfelső fokára akar állni. Legelsők akarnak lenni, a szellemi sánták, vakok, süketek.

Semmi sem drága nekik, hogy győzzenek. Felbérelik, lefizetik a népet, még a versenytársakat is megkörnyékezik némi "júdáspénzzel", egy-egy zsíros állással. Ezek a megélhetési versenyzők hamistanúkat fogadnak fel, akik eskü alatt vallják, hogy ők bizony látták, amikor az a torzlelkű, csonka ember elszakította mankójával a célszalagot.

A teremtés kezdetétől, mindig első, mindig győztes, tehát VALAKI akart lenni az ember. Így aztán nem lett senki. Csúfos árat fizettünk, és fizetünk a mai napig, mert az első emberpár eladta a lelkét. Nem azoknak üzenem, akik már megkötötték a halálos koalíciót, hanem azoknak, akik nem akarnak elsők lenni. Mert az első mindig Jézus! Aki Jézust akarja megelőzni, az nem szereti Őt. Arról így rendelkezik a Szentírás: "Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott!" (1.Kor.16:22)

Kedves Krisztust követő testvérem, ha elindulsz a versenyen, ne átkozd az ellenfeledet, és ne hazudj róla. "Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz! Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat." (Préd.7:21-22) Nemrég hallottam egy "versenycsapat" fejére zúdított átokról, mert így hívogatták a szurkolókat: "Jöjjön el az én országom" Aki naponta ott van a Megváltó keresztje alatt, az hallja Jézus szavát, az tudja, hogy Jézus így imádkozik értük: "Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek." Te hogyan várod Isten bocsánatát, ha te nem bocsátasz meg az ellened vétkezőnek?

Lapzártáig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nem foglalt ebben a dologban állást. Annyit azért mégis mondott: "Nemzetünk nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket." Atyámfiai! Akkor miért kísértitek az Urat azzal az újságban is megjelent hamis próféciával: Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ha tudnál magadon segíteni, akkor nem lennél bűnös. Ha pedig nem, akkor meg téged szegeztek volna keresztre a Golgotán. Akkor a papipari szakmunkások nem kísértenék az Istent, áldást kérve azonos neműek házasságnak nevezett, kígyószerű összegabalyodására. Nem állhatsz a dobogó legfelső fokára, csak ha Jézussal együtt meghal a kereszten a magán segíteni nem tudó ó-embered. Harmadnapon pedig feltámad az újembered, Jézusban. Pál apostol, Timótheushoz írott végrendeletével akarlak a győztes üdvözülők csapatába besorozni:

"Ha pedig versenyez is valaki, nem nyeri el a koszorút, ha nem szabályszerűen küzd."

(2.Tim.2:5)

"Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat."

(2.Tim.4:5)

 

ÁMEN

 

Nagy Sándor