A FELEMELTETÉS ÓRÁJA

 

"(Jézus) Elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, ezért követeket küldött maga előtt. Azok… betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek Neki. De nem fogadták be… Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: Uram akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket?"

(Luk.9:51-54)

Nem fogadták be Őt, mert féltek. Nem Jézustól, a világtól. Fontosabb volt számukra a világ megbecsülése és halálos kenyere. Befogadták a mágusokat, halott-látókat, jövendőmondókat, pénzváltókat, vámszedőket, mindenkit, akik hasznot hoztak nekik. Akik hajlandóak voltak megátkozni a választottakat. Nekik jutott hely! De az Emberfiának nincsen fejét hová lehajtania. Ha akkor sem volt, most miért lenne másképpen? Hogyan is van most? Látszat szeretettel fogadjuk, szenteskedve hellyel kínáljuk és várjuk az ajándékait. De amikor látjuk, hogy nem taposta el az ellenségeimet, nem kínál magasabb állást, nem hozott egy csodalény társat, nem gyógyította meg a gyermekemet, és nem tette beteggé a haragosomat, csalódottan elfordulunk Isten Emberétől. Amikor kiderül, hogy Ő akar lenni az én házamban az Úr, Ő mondja meg, mi a rossz és mi a jó, pedig én fogadtam be, én adtam neki szálláslehetőséget, már nem tűrhetem; mert semmi sem lesz belőlem, ha továbbra is itt marad! Már így is támadnak az emberek: Ki van a házadban? Mit beszél ez az ember? Nem veszed észre, hogy mi ellenűnk prédikál? Küld el, mert különben megvonjuk tőled a támogatásunkat! Aztán elküldi.

Akkor Jézus elmegy egy másik helyre. Tanítványai pedig felperzselés helyett azt kiáltják: Hozsánna, hozsánna! Mert elhallgattatni senki sem tudja azt, aki az Úr nevében jön. Ha elhallgatnak a tanítványok, a kövek fognak kiáltani: "Elérkezett a felemeltetése ideje!" Tudjátok, kik nem fogadták be Jézust? A "gyütt-mentek", a Babilonból, Szíriából, Elámból, Asszíriából érkezettek, ők voltak a Samáriaiak. Náluk nincs hely az IGAZSÁG számára. Óh, ha ismerte volna az a nép a gazdag és Lázár történetét! Sohasem küldte volna el az Élő Igét!

Ti ismeritek a testté lett Igét! Őérte voltatok üldözöttek, kiraboltak, de most Jézus felemeltetik! Nem a világ trónjára, hanem a hívők szíve által Magyarország fölé. Ezért vigyázz most! Mert ha egy "fantom" trónra egy "fantom" teremtményt ültetsz, "fantom" lesz az országod is, de még az életnek nevezett vergődésed is "fantom" lesz!

Ha ismered a dicsőséges szövetséget, melyet Isten kötött atyáiddal; ha ismered az ígéret földjét, a tejjel mézzel folyó Kánaánt, amit az Úr adott neked; ha tudod, hogy azért hirdethetjük még 2006-ban is magyarul az igét, mert volt idő, amikor Jézus csupa nagyszerű embereket ültetett a trónra, olyanokat, akiknek volt hely a szívűnkben Jézus és a nép számára; akkor még van esélye nemzetünknek a fennmaradásra! De ha mindezeket tudod, mégis a

Gyilkos Fantom-Trónt

választod, és nekik adsz helyet, nem vagy méltó Jézushoz!!! Aki pedig nem méltó Jézushoz, annak nincs kegyelem, azon nincs áldás, azon csak átok van és marad!

Jézus mondja:

"Ha pedig valaki nem fogad be titeket; meg sem hallgatja szavaitokat; menjetek ki abból a házból vagy városból, és még a port is verjétek le a lábaitokról. Bizony mondom nektek: Az Ítélet Napján elviselhetőbb sorsa lesz Szodoma és Gomora földjének, mint annak a városnak!"

(Mát.10:14-15)

 

ÁMEN

 

Nagy Sándor