VÁLASSZ!!! ÉLET VAGY HALÁL???Jézus mondja:

"Jeruzsálem, Jeruzsálem ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti a kiscsibéket, de ti nem akartátok!"

(Mt.23:37)

"Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!"

(Luk.22:40b.)

Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egyetlen órát sem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!"

(Mt.26:40b- 41a)

Három ige, három vádbeszéd! Vádbeszéd, amely nem vár választ. Nincs fiskális, aki felmenthetne e vádak alól. Az ítélet elhangzott! Meghaltok! (1.Móz.3:3b.) Az ítélet jogerős, végrehajtható! Siralomházban ülünk és várjuk a bakót. Semmi esélyünk! Bárcsak fellebbeztünk volna! De mi nem akartuk; nem hittük, hogy ez megtörténhet velünk.

Nem virrasztottunk és nem imádkoztunk, ezért kísértésbe estünk!

Megöltük és megköveztük a prófétákat, tanítókat!

Valaki jött és keresett bennünket, hogy összegyűjtsön, és menedékvárosba vigyen. Mi pedig elbujtunk, és szövetkeztünk harminc ezüstért a hóhérainkkal, mert azt ígérték negyven év pusztai éhezés után:

"Nézzétek azokat a köveket! Ti is kenyérré tudjátok majd változtatni, mert lendületben van és dübörög a puszta!"

Mi meg elhittük neki, mert hallottuk a gyomrunk lendületes dübörgését. Aztán felvitt egy hatalmas, szél által összehordott homokdombra és megmutatta birodalmát, a nagy sivatagi Uniót és azt mondta:

"Mindezt nektek adom, ha leborultok, és engem imádtok."

És mi leborultunk előtte és királyként tiszteltük. Aztán a templom párkányára állított és azt mondta:

"Ugorj csak le, hiszen te Isten gyermeke vagy, mindent megtehetsz, mert megőriznek az angyalok!"

Mi mindent megtettünk, belevetettük magunkat a hamis-prófétálásba, a nyáj kövérjének kiválogatásába; megköveteltük az előreköszöntéseket. Kizsaroltuk a hatalmas adományokat, de visszadobtuk a koldus asszony két fillérjét. Elhagytuk a szikes legelőn tengődő nyájat, és pásztornak szegődtünk a jól tejelő és bőséges gyapjút hozó juhok közé. Mégsem őriztek meg az angyalok!

Ti nem érzitek ezt a dohos, rohadt, keserű halálszagot? Meddig akartok még a siralomházban ülni tétlenül!? Miért nem tesztek valamit a szabadulásotok érdekében!? Például Te, mit tettél a szabadulásod érdekében? Mit tettél a gyermeked, unokád, az özvegyek és árvák életéért? Eladtad, elzálogosítottad, eladósítottad őket egy fantom birodalom hasznára? Meg sem próbálsz harcolni értük? Legalább tégy úgy, mintha érdekelne a sorsuk! Végig tudod nézni, amint a Káldeusok áldozó halmokra vonszolják őket és feláldozzák a Moloknak, a Heródesek, Pilátusok, Kajafások örömére? Megengeded - csúfolva az Istent -, hogy fiaid, leányaid a birodalom sugárútján felvonulva, fajtalankodva áldozzanak az átkozott, parázna asszonynak Jezabelnek, akinek kutyák nyalták fel a vérét? Mit gondoltok, meddig lehet ezt tenni!? Isten "határtalan" szeretetének is van határa; és most azt mondja: Elég!!! Meghaltok!!!!

Húsvétra készülünk. Adjuk meg a módját az ünnepnek. Hogyan is szokás nálunk ünnepelni?! Nagypénteken gyászba öltöztök és sírtok. Nagyszombaton még feketében, de már fő a húsvéti sonka, a tojás. Fiuk és férfiak egymással versenyezve veszik vagy készítik a büdösebbnél büdösebb szagos vizet. Vasárnap elmentek a templomba és vacsoráltok az asztalról, amire nem tettetek semmit. Hétfőn megszegitek a húsvéti sonkát, meglocsoljátok a lányokat, asszonyokat. Kedden pedig visszamentek a siralomházba.

Testvéreim, Isten nem a holtak Istene! Minek halnátok meg?! Valaki már meghalt helyettetek, miattatok és értetek! Kegyelmet hozott a halálraítélteknek! Nem kell a kegyelem? Ingyen van! Semmit sem kell tennetek, csak elmenni Hozzá! Menjetek ki a városon kívülre, a Koponyák-hegyére. Ott van Ő, a középső kereszten, két lator közé szegezve, helyetted. Rakd le a terhedet Jézus elé, a régi bűnös énedet szegezd keresztre, Jézus jobbjára, és a jobb keze felől megfeszített latorral mond: Jézus! Emlékezz meg énrólam, ha majd eljössz a Te királyságodba! És harmadnapon Jézussal fel fogsz támadni az örök életre. Nem elég, ha otthon, az ünnepi asztalnál azt mondod: Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. El kell menni a Golgotára, a hivatalos helyre és meg kell választani a Királyt, Jézust! Végy példát a két latorról! A bal keze felől lévő Baált választotta, és meghalt. A jobb keze felől álló Jézust választotta, és vele van a Paradicsomban. Te kit választasz? Jézus az Élet! Baál és a passzív tartózkodás a halál!

Jézus mondja:

"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.

Én azért jöttem, hogy életük legyen; sőt, bőségben éljenek."

(Jn.10:10)ÁMEN

Nagy Sándor