AZ ORSZÁG KETTÉSZAKADÁSAA becsapott, kifosztott nép így szólt Salamon királlyá lett fiához, Roboámhoz: "Apád súlyos igát rakott ránk; könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád rakott ránk, és akkor szolgálunk neked." (1.Kir.12:4)

Természetesen a ravasz király nem felelt, hanem elküldte őket, és egy későbbi időpontra választ ígért. A nép elment, mert hitt neki. A nép általában hinni szokott a királyoknak; ezért rászedhető, kifosztható, kihasználható. Mindezeket méltán megérdemelve, hiszen ők tették királlyá Roboámot! Egyesek azzal, hogy fennhangon kiáltozták: "Roboám, igen! Mások meg azzal, hogy meg sem szólaltak. Akik nem fogadták el őt, azok kirekesztve, kisebbségben maradtak. A király - mivel ragaszkodott a hatalomhoz, saját számára hasznosan akart felelni, így a tapasztalt vénekhez fordult tanácsért. A bölcs tanács így hangzott: "Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szavakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a szolgáid lesznek." (1.Kir.12:7)

A király mégis a szabados gondolkodású és életvitelű, Baál és Asera bálványistenek által elkábított ifjakra hallgatott, és azt mondta a népnek: "Apám ostorral tanított fegyelemre, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani benneteket." (1.Kir.12:14)

A legyőzöttek, az Isten Harcosai inkább polgári engedetlenséggel válaszoltak és nem szolgáltak a királynak. Hazamentek és másik királyt választottak maguknak, Jeroboámot. Így szakadt ketté Istennek ószövetségi országa, Izrael.

Bibliaolvasó ember tudja, hogy nem egy XXI. századbeli, hanem egy 2790 évvel ezelőtti történetről van szó. Aki mégis hasonlóságot lát, későbbi történések és az akkoriak között, az látja a láthatatlan igazságot. Még akkor is, ha Roboám és emberei, a kényszermunkák felügyelői a nép után mentek, hogy félelmet és riadalmat keltve eltakarják az igazságot. Azokban az időkben ezeket az embereket megkövezték, de az igazság azért igazság maradt!

Mi volt az igazság, miért szakadt ketté az ország? Már Salamon idejében elkezdődött az ország megosztása, mert a király a történelmi országot tizenkét közigazgatási részre osztotta; a törzsek eredeti országrészeit megváltoztatta, ezzel testvéreket szakított el egymástól és idegenekkel - akik gyakran többségbe kerültek - keverte össze őket. Megszűnt az összetartozás, megszűnt a testvéri közösség, meggyengült a szövetség, hisz mesterkélt közigazgatási területre, idegenek közé lettek kényszerítve. Az "Oszd meg és uralkodj rajta!" gyakorlat azért volt fontos Salamonnak, hogy a végtelenségig adóztatott népet még jobban kifoszthassa, hogy minél nagyobb legyen az egyébként is mesés vagyona. Salamon megannyi felesége, ágyasa, a mindig éhes kincstára, udvartartása, kielégíthetetlen pénzéhsége, növelte, sőt elviselhetetlenné tette a nép nyomorát, az udvarháztartás hiányát. Az egykor erős, rettegett nép elszegényedetten, hitét veszve várta sorsa jobbrafordulását. Ekkor jött egy "dinamikus" és "dübörgő" ifjú király. Sokakat elkápráztattak az ígéretei, a beszédei, a puszta megjelenése; mert álcázva ugyan, de maga volt az ördög! A királyválasztó gyűlés megválasztotta! Egyesek adókedvezményt, ingyen földet, fantomcéget, "öregecske feleségek" helyett fiatalabbat, lerágott konc helyett húsos fazekat, tisztes öregkort reméltek. Mások féltek Jeroboámtól, az egyiptomi önkéntes száműzetésből hazatért, egykori teherhordók főfelügyelőjétől. A nép meghasonlott, az ország kettészakadt.

Az egyik rész Roboámot, a másik Jeroboámot választotta királyának. Roboám az ország déli részén egyetlen törzs felett uralkodott, Jeroboám északon tizenegy törzs felett. Mi történt az egykor egységes Izraellel? Az elkeseredett nép nyomorúsága, a királyok hatalmi vágya testvérháborúkhoz vezettek. A megoldást nem Istentől, hanem idegen népektől várták, akik készségesen segítettek hol az egyik, hol a másik királynak. Természetesen mindig a hatalmas hadi sarc reményében.

Te kitől várod a segítséget? Az általad választott királytól? Akkor nem lesz védelmeződ!

A Mi Királyunkat nem választani, hanem elfogadni kell. Nekünk van Királyunk a világ kezdete óta. Fogadd el Őt! Ha ismét király lehet az életünkben, akkor megint hatalmas királyság leszünk! hisz Ő mondta, Jézus, a Király:

"Visszaadom atyáitok földjét."ÁMENNagy Sándor