EL NEM MÚLÓ ÖRÖKSÉG

 

"Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is; örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak; ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk."

(Róm.8:17)

"Ha"… Két betű, egy szó. Valaminek a feltételét jelentő egyetlen szócska. Gyakran elfelejtjük mondatszerkesztéseinkből ezt az egyetlen szót. Kapni, szerezni, örökölni, birtokolni akarunk. Mondjuk is: "Jogunk van, ez nekünk jár, ez megvonhatatlan, mert kötelező rész." Igaz, de van egy feltétel, van egy "ha" szócska. Nem örökölhet a jövevény, a fattyú (bűnös kapcsolatból született gyermek), és aki érdemtelenné tette magát. Csak a törvényes gyermek örökölhet. Gyermekké kell lenni ez a feltétel! De nem akármilyen gyermekké, vér által megtisztított, újjászületett gyermekké. A világi gyermek, apai-anyai ágon kapja meg a vérbeli gyermekséget, és az örökségre való jogot. Ez az örökség azonban romlandó, mulandó, értékét vesztő. Ne akarjatok ezzel a "kárral és szeméttel" megelégedni. Van egy semmihez sem hasonlítható, örökké tartó kincs, az örök élet, az

ÜDVÖSSÉG

Ez az Istennél van, csak tőle lehet örökölni. Bárki örökölheti, ha gyermekké lesz. Ő is vér által lesz gyermekké. Hogyan lehet valaki vér által Isten gyermeke? Természetesen nem kell az ereidet felvágnod, nem kell vérszerződést kötnöd, nem kell a saját véredet ontanod. Valaki már megtette helyetted, azért, hogy te is gyermek lehess. Az Elsőszülött, Jézus ontotta a vérét érted a Golgotán. Ez a minden bűnt megbocsátó, lemosó vér tud Isten gyermekévé és a Szent Fiú testvérévé, örököstársává tenni! Akarsz örökös lenni? Lehetsz, ha Isten gyermeke vagy. Akarsz Isten gyermeke lenni? Lehetsz, ha Krisztus testvére vagy. Akarsz Krisztus testvére lenni? Lehetsz, ha megmoshat szent vérében. Akarsz Jézussal együtt megdicsőülni? Megdicsőülhetsz, ha vele együtt szenvedsz. Halálos szenvedés ez testvérem, mert meg kell ölnöd magadban a jövevényt, a fattyút, az érdemtelenné vált ó-embert. De ne félj, mert amint Jézus feltámadott, benned is feltámasztja a Királyi Vér az Új-Embert, az örököst. Ha megteszed, hallani fogod az Elsőszülött Testvért érted közbenjárni:

"Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok."

(Jn.17:24)

Jézus akarja! Te akarod? Akard, és örökös leszel!

 

ÁMEN

 

Nagy Sándor