SZELLEM-HARCOS IZRAELITA"Leverte őket Józsué Kádés-Barneától Gázáig és Gósen egész földjét Gibeonig. Mindezeket a királyokat és országukat egy hadjárattal foglalta el Józsué, mert Izrael Istene, az ÚR harcolt Izraelért."

(Józs.10:41-42)

Isten igéje minden korban, minden népnek szól! Mindenkinek szükséglete szerint. Mit üzen nekünk krisztusi embereknek 2006 augusztusában ez az Ószövetségi üzenet? Sajnos nem ismerjük sem a könyv szerzőjét, sem keletkezésének pontos idejét. (A szerző kb. Krisztus előtt 600-ban írhatta ezeket a sorokat.)

Nem is erről kell beszélnünk, hiszen a hívő ember tudja, hogy a Szentírás Istennek Szava, ezért igaz, és mindegy hogy mikor hangzik el, az mindig érvényes. Most, Rólunk, Nekünk szól az Úr. Az igében Izraelről és az ellenség legyőzéséről van szó. Sokan tudjuk, hogy az újszövetség óta Izrael nem azonos a zsidósággal. Zsidónak születik ma, akit zsidó apa nemz, és zsidó anya szül. Izraelita viszont csak az lehet, akit Isten Szelleme (a Szentlélek) újjászül. Úgy, mint a "Csalót", Jákobot, aki az áldásért az Úr Angyalával harcolt, és győzött. Így tette Isten egyetlen szavával Isten harcosává, Izraelitává. ("Izrael" jelentése = Isten harcosa, vagy akiért az Isten harcol)

Így lehetsz te is kedves testvérem Izraelita, azaz Isten harcosa. Harcolnod és győznöd kell! Aki vállalja a harcot a királyok és seregeik ellen, biztosan győzni fog. Te is! Mert az Úr harcol érted. Tudod-e ki az a király, aki ellen harcolnod kell!? Sok van! A legveszélyesebb az Én-Isten-Királyság. Ezt a hatalmas kényurat az egész udvartartásával együtt halálba kell küldened, és Isten harcosa leszel. Jó lenne, ha látnád és harcolnál az Én-Isten légiói ellen, akik már a házadban vannak. Ilyen ellenséges csapat a "nagyravágyó szem és a hazug nyelv", ha majd megelégszel azzal, amit az Úr a te Istened ad neked, ha majd igazságot szólsz a hazugság helyett, akkor már meg nyertél egy ütközetet. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, "ártatlan vért ontó kezeiddel". Ha szeretet költözik, a "gonosz terveket koholó szívedbe", ha "a rosszra sietve futó lábaiddal" az Igazság és az Élet Útját járod, akkor újabb csatát nyertél az Én-Isten ellen. Ha megszűnsz egy zsarnok királyság és kormány hazugságot beszélő, hamis tanúja lenni, és mindig igazságot szólsz, még ha olykor fájdalmas is. Ha testvéreid között a szeretetet hirdeted és nem "szítasz köztük viszályt", akkor azt mondja neked is az Úr: Enyém vagy, mert harcoltál és győztél. Ez az Újszövetségi honfoglalás! Példabeli igénkben Józsué legyőzte ugyan a királyokat a népeivel együtt, még sincs béke az olajfák alatt mind a mai napig. Nincs béke, mert egyetlen királyság még életben maradt, az Én-Isten Királysága. Ez olyan hatalmas birodalom, amit emberi hadvezér le nem győzhet! Lehet Józsué, Sámson vagy Dávid, az Én-Isten birodalmát nem tudja elpusztítani mindaddig, amíg Új Szövetséget nem köt az egyetlen Fővezérrel, az "Erős Isten"-el, Jézus Krisztussal. Senki sincs, csak Ő, aki legyőzheti ezt az önző, vérszomjas fenevadat!

"Aki hisz Őbenne és megkeresztelkedik, az üdvözül! Aki pedig nem hisz az elkárhozik!"

Jézus mondja:

"Tehát, ha a Fiú megszabadít titeket, akkor lesztek valóban szabadok."ÁMENNagy Sándor