CSAK ISTEN A TE SZABADÍTÓD

 

Imádkozzunk!

 

"Emlékezz meg Uram, mi történt velünk!

Tekints ránk és lásd meg gyalázatunkat!

Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre!

Apátlan árvákká lettünk, anyáink özvegyekké!

Vizünket pénzért isszuk, fánkért fizetnünk kell!

Nyakunkon vannak üldözőink, fáradozunk pihenés nélkül!

Egyiptomnak adtunk kezet, meg Asszíriának, hogy legyen elég kenyerünk!

Atyáink, akik vétkeztek, már nem élnek;

nekünk kell hordanunk bűneik terhét!

Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs aki, kiragadjon kezükből!

Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket,

a pusztalakók fegyverétől veszélyeztetve!

Bőrünk tüzel, mint a kemence, a kínzó éhségtől!

Meggyalázták az asszonyokat a Sionon,

a szüzeket Juda városaiban!

A vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték!

A fiataloknak kell a malomkövet forgatniuk,

a gyermekek a fahordás súlyától botladoznak!

Nincsenek már vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak!

Odavan szívünk öröme, tánc helyett gyászolunk!

Leesett fejünkről a koszorú! Jaj nekünk, mert vétkeztünk!

Ezért lett beteg a szívünk, emiatt homályosodott el a szemünk,

mert pusztává vált a Sion hegye, rókák szaladgálnak rajta!

De Te, Uram trónodon ülsz örökké,

királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre.

Miért feledkeztél meg rólunk ilyen sokáig,

miért hagysz el minket oly hosszú időn át?

Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk!

Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak!

Bizonyára nem vetettél el minket végképp;

annyira nem haragudhatsz ránk!

(Jer.Sir.5.)

 

Jézus mondja:

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek!"

(Jn.16:23b)

 

ÁMEN

 

 

Nagy Sándor