E VILÁG BARÁTSÁGA

 

Jézus mondja:

"Aki titeket befogad, az engem fogad be; és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem"

(Mt.10:40)

Kedves testvéreim!

Ti, akik meghaltatok a bűnnek, de feltámadtatok Krisztusban és az igazságban éltek; miért csodálkoztok, ha nem fogad be titeket a világ? Miért keseregtek, ha a testvéreitek sem fogadnak be benneteket? Befogadna a világ, ha az övéi lennétek. A testvérek sem utasítanának el, ha kisebbek lennétek náluk. Ne szomorkodjék tehát a ti szívetek, mert nem e világból valók vagytok!

A testvérek kiközösítése miatt se aggódjatok, hisz ti az Elsőszülött testvérei, királyi gyermekek vagytok. Nem lehettek egyszerre kedvesek a világnak és Megváltó Királyunknak. A világ és a fattyuk nem fogadták be Jézust. Ő mégis szeretné befogadni őket, de azok nem akarják. Ti ne féljetek, mert megaláztattatok és felemeltettetek. Ahogyan Jézus megaláztatott, ahogy a világba, baromistállóba született, és felemeltetett az átkozottak fájára. De végül megdicsőült, és most királyi székéből ítéli a világot, a fattyúkat. Mit törődtök ti a világgal, miért fáj nektek a fattyuk kődobálása? Ha a Királyt várjátok, és állhatatosan mindvégig kitartatok mellette, akkor: "Ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael tizenkét törzse felett!” (Mt.19:27b) (Akinek van füle a hallásra, az meghallja!)

Ezekben a napokban - hozzánk hasonlóan - a világ és az ő angyalai is ünnepre készülnek. Ők a viszontvárt és kikövetelt ajándékozás, az eszem-iszom, a dínom-dánom ünnepére. Azért, hogy álszent ünneplésükre koronát is tegyenek, még az Istennek épített kőházba is elmennek, hogy méltatlanságukkal néhány követ vessenek a Szentre. Mert nem a Királlyal akarnak ők találkozni, hanem egymással, a helytartóval, a hamisprófétákkal. Elmennek és "Ítéletet esznek és isznak önmaguknak!"(1.Kor.11:29b) Aztán dicsekedve imádkoznak: “Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.” (Luk.18:11-12) Óh ha vámszedő lenne, vagy ha csak két fillért adna, akkor megigazulna az ünnepen. De megcserélve a Krisztus parancsát odaadják a császárnak, ami az Istené, az Istennek pedig a császárét. Erre mondja az Úr: "Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát!" (Ap.csel.8:20)

Ne akard, hogy ezek befogadjanak; ne ünnepelj úgy, mint ők. De ne is utasítsd el; te fogadd be őket! Légy méltó a királyi asztalhoz. Te Jézussal fogsz vacsorázni, Ő meg teveled. Azért engedd az "ebeknek", hogy részesüljenek az asztalról "lehulló morzsákból" (Mt.15:26-27)

"Örülj nagyon Sion leánya, ujjongj Jeruzsálem leánya!

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán."

(Zak.9:9)

ÁMEN

 

 

Nagy Sándor