Nagy Sándor

Igeüzenetei

Köszöntő

Én, mint az Örökkévaló Istennek méltatlan szolgája - aki halott voltam, de Jézus kiontott vére által, kegyelemből élek - szeretettel köszöntelek, és Urunk áldását kérve az életedre, hívlak és várlak az üdvözülők csapatában!

Istennek hálás szívvel köszönöm azt az ajándékot, hogy a 2005-ös év minden hónapjának első szombatján összejöhettünk néhányan, mint tanítványok az Ő tiszteletére. Az Úr nem hagyott magunkra; mindig megtisztelt jelenlétével. Ő mondta, hogy: "Ha ketten, vagy hárman összejöttök az Én nevemben, Én veletek vagyok". Igaz többen voltunk, mint ketten-hárman. Mi néhányan és Jézus, az "Istennek Szentje". Csodálatos hangulata, légköre volt ezeknek az együttléteknek. Erőt és hitet adott, a következő négy hétre a világ fojtogatását élve elviselni.

Áldott legyen érte!

Mivel Isten nem csak a mi kis közösségünket, hanem az egész világot szereti, ezért azt a parancsot hagyta ránk, hogy: "Elmenvén tehát; tegyetek tanítványokká minden népeket; megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében!". Ennek a parancsnak engedelmeskedve teszem közzé Jézus tizenkét tanítását. Akinek van füle, hallja meg!

Nem az a célom, hogy bárkit is elcsábítsak saját gyülekezetétől, hanem az, hogy aki megérti Jézus szavait, majd megtapasztalja az életében a csodát, az menjen vissza az övéihez, és mondja el mindenkinek, hogy milyen nagydolgot cselekedett vele az Isten. Nincs eleve elrendelt kárhozat!!! Isten csak az örök életet rendelte el, még a latornak is, sőt - bármennyire hitetlen - Júdásnak is! Ő is kaphatott volna bocsánatot és üdvösséget, csak rossz helyre ment bűnbánatával és a vérnek díjával. Ahhoz ment, aki "Embergyilkos" volt kezdettől fogva. Testvéreim, ti Jézushoz jöjjetek és életetek lesz! Adja az Úr, hogy elolvassátok, megértsétek és megcselekedjétek mind azt, amit kinek-kinek ezekben a tanításokban parancsol az Úr. Ezeket a tanításokat nem azért adta, hogy néhány ember bölcsebb legyen általa, hanem azért, hogy szaporodjon és sokasodjon az üdvözülők száma. Ne gondoljátok, hogy a mi kis közösségünk a tévedhetetlenek és bölcsek közössége. Mi csak Isten kegyelméből meghallgatjuk, és Szentlelke által tovább adjuk a ránk bízott üzenetet. Ki-ki úgy szolgál, ahogy megadatik neki. Ne várjatok kimerítő bemutatkozó sorokat, mert azt gondolom, hogy Jézus, mindnyájunkat, a magunk valóságában fog bemutatni egymásnak a rendelt időben. Annyit azért magamról mégis elmondok, hogy több évtizedet szolgáltam az Urat református lelkészként; miközben megtértem, újjászülettem, és Krisztusi Emberré formálódtam (formálódok ma is) a Szentlélek által. Senki sem azért fog üdvözülni, vagy elkárhozni, mert valamelyik egyháznak tagja, vagy éppen nem tagja. "Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki nem hisz az elkárhozik." (Mk.16:16) Barátom vigyázz, meg ne csaljon a szíved, mert akkor van üdvözséged, ha Pál apostollal együtt Te is elmondhatod: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." Ezt csak az mondhatja, akinek Jézussal együtt meghalt a kereszten az ó-embere, és vele együtt feltámadt az új-embere. Kívánom, hogy az itt közzé tett tanítások közelebb vezessenek Téged is az egyetlen igaz szellemi "Út" -hoz, Jézus Krisztushoz.

ÁMEN

(Nagy Sándor)

2005

Szombat esti találkozások a "Mesterrel"

Január Február Március

Április Május Június

Július Augusztus Szeptember

Október November December

A karácsonyi beszéd a képre kattintva megnyílik

2005-Szilveszter és Újév-2006

2006

Szombat esti találkozások a "Mesterrel"

Január Február Március

Április Május Június

Július Augusztus Szeptember

Október November December

Zárszó

Jézus szavaival szeretnélek testvérem bizonyságtevő utadra engedni. Azt mondta az Úr Péternek: "Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyjon a te hited; te azért idővel megtérvén, erősítsd a te atyádfiait!" (Luk.22:32)

Ez a Főpapi parancs Péternek mondatott; de Neked, nekem, és mindnyájunknak szól. Keressétek tehát az alkalmakat, hogy erősítsétek a gyengéket! Mert ez így kedves Isten előtt.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

(Jn.3:16)

ÁMEN

Közvetlen kéréseitekkel, kérdéseitekkel megkereshettek a

nagysamec@freemail.hu

e-mail címen vagy a

06-20/541-37-47

telefonszámon