Test-Lélek-Szellem

 

***

Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és az orrán keresztül élő szellemet lehellt bele. Így lett az ember élő lélekké. (Ter.2:7)

1. Ábra: Az emberi test és Isteni szellem az egyesülés előtt

 

***

 

2. Ábra: A test és szellem találkozásakor létrejött új minőség; a Lélek

 

 ***

 

3. Ábra: A lélek területei és funkciói a testhez és szellemhez való kapcsolódásaik szerint (Lásd még "Szuperego" c. tanulmányt!)

 

 ***

 

De a jó és rossz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. (Ter.2:17)

4. Ábra: Az "ősbűnt" követő szellemi halálunk következtében kialakult, öröklődő, megromlott óemberi természetünk

 

 ***

Aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten Országát. ... Aki nem születik víztől és Szellemtől, az nem megy be az Isten Országába. Ami a testből születik, test az, ami a Szellemből születik, Szellem az. (Jn.3:3)

Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, az Isten élő és örök szava által. (1.Pét.1:23)

 5. Ábra: A megtérést követő szellemi mag bekerülése személyiségünkbe

 

*** 

 

  

6. Ábra: A Krisztusi természet megerősödése a hit útján az Ige és Szellem tápláléka által

 

 ***

 

 7. Ábra: A megszentelődés folyamata

 

***

  

Mert Jézus Krisztusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem ér semmit, hanem csak az új teremtés. (Gal.6:15)

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. (2.Kor:5.17)

 

8. Ábra: A megvalósult Krisztusi Ember; a megváltás kiteljesülése.

 

 ***

 

A Test-Lélek-Szellem

tökéletes egysége és harmóniája

az

ÚJ TEREMTÉS

A

KRISZTUSI EMBER

 

***